Obec Opatovice
Obec Opatovice

Školkovni zpravodajství

     

PROSINEC

V pondělí 2.12. jsme byli s dětmi v naší prodejně v Opatovicích nazdobit vlastnoručně vyrobenými ozdobami vánoční stromeček. Zazpívali jsme pani prodavačkám koledy a dostali od nich sladkou odměnu. V pátek 6.12. jsme s dětmi na návsi zpívali koledy při slavnostním rozsvěcení vánočního stromku. V pátek 13.12. jsme měli ve školce vánoční dílničky. Rodiče si s dětmi mohli nazdobit perníčky, baňky, vyzkoušet si vánoční tradice. Pro rodiče i děti byl nachystaný vánoční punč a občerstvení s kterým nám rodiče pomohli. Příjemnou atmosféru jsme zakončili krátkým programem. V pátek 20. 12. přišly do školky děti se svými učitelkami ze Základní školy a společně jsme si zazpívali koledy. Jako každý rok tato akce byla moc příjemná a povedla se.

m

m

m

LISTOPAD

V pondělí 4.11. jsme jeli s dětmi do Beskydského divadla v Novém Jičíně na pohádku Čert a Káča. Děti shlédly klasickou pohádku na motivy Boženy Němcové o hubaté a rázné Káči, ktrerá si dokáže poradit i s čertem. Pohádka byla pěkná, děti si představení užily. V pátek 8.11. jsme šli s dětmi a společně s rodiči zamknout les. Na několika zastaveních děti přednesly básničky a zazpívaly písničky. Na louce děti zavolaly na Martina, přednesly mu básničky, předaly dobroty pro zvířátka a společně jsme zamkli les. Martin dal každému z dětí sladkou odměnu. Zamykání lesa se jako každý rok vydařilo. V úterý 19.11. jsme měli závěrečnou lekci plavání. Jako obvykle se mohli na své děti přijít podívat rodiče a podívat se, co se děti během kurzu naučily. Na závěr dostali všichni plavci mokré vysvědčení. Ve čtvrtek 21.11. jsme měli v Kulturním domě krátké vystoupení pro seniory. Dětem se vystoupení vydařilo, tak dostaly od paní starostky sladkou odměnu a pochvalu. Ve čtvrtek 28.11. přijelo do naší školky divadlo Koloběžka z Nového Jičína s pohádkou Trampoty čerta Huberta. Děti shlédly veselou pohádku o čertu Hubertovi, kterého vyslalo peklo do Krkonoš pro loupežníka Bukvici. Děti se v pohádce přesvědčily, že i s čerty může být legrace. Aktivně se zapojily do pohádky, která se jim moc líbila a už teď se těšíme na jaro, kdy k nám přijede divadlo s další pohádkou.

m

m

ŘÍJEN

Ve čtvrtek 17.10. v Lidovém domě v Opatovicích se děti zúčastnily hudebně – tanečního vystoupení Skotančení s Verčou.  Základem tohoto vystoupení bylo propojení hudby a pohybu. Děti se aktivně zapojovaly, napodobovaly jednoduché taneční nebo ilustrační pohyby, spontánně se zapojovaly pohybově i hlasově, písničky byly proloženy krátkým odpočinkem i vydýcháním. Děti si vystoupení užily.

V měsíci říjnu jsme pořádali eko vycházky do lesa, kdy děti nosily zvířátkům kaštany a jiné dobroty na přilepšenou.

1

ZÁŘÍ 2019

Školní rok 2019/2020 jsme zahájili v pondělí 2.9. Zapsáno je 20 chlapců a 6 děvčat. V pátek 13.9. jsme jeli s dětmi do Teplic na exkurzi „Hrátky v krasu“. Pan instruktor měl pro nás připravený velmi bohatý přírodovědný program. Děti byly rozděleny do menších skupinek a postupně plnily různé úkoly, např. nasbírat různé druhy listů ze stromů, sestavit potravinový řetězec volně žijících živočichů a nakonec krátký běh v podobě štafety. Celá exkurze byla doplňována zajímavým výkladem o rostlinách a živočiších v okolí řeky Bečvy. Počasí se vydařilo, venku bylo moc příjemně a tak jsme náš výlet zakončili posezením na kolonádě s lázeňskými oplatky J. V úterý 17.9. jsme zahájili 1 lekci kurzu plavání. Jezdí celkem 10 starších dětí. Ve čtvrtek 26.9. nás navštívil divadelník a loutkař p. Taraba s pohádkou „O Popelce“. Jak již tradičně, díky panu Tarabovi, měla pohádka veselý nádech. Děti se aktivně zapojovaly do děje pohádky např. napodobovaly koníka Juráška, zpívaly a tančily a nakonec naše holky zkoušely i střevíčekJ. Všichni jsme si to moc užili a už teď se těšíme na další návštěvu p. Taraby, která bude na jaře.

V pondělí 30.9. jsme s dětmi jeli do Hranic do divadla na Starou střelnici na hudební vystoupení Pavla Nováka nazvanou Zvěřinec. Program plný písniček a vyprávění se dětem moc líbil. Děti si zazpívaly, zatančily a na závěr dostaly na památku fotku.

1

2

3

 

KVĚTEN

V pátek 17.5. proběhla v MŠ besídka ke dni matek. Děti předvedly pásmo písniček, básniček, tanečků a zahrály pohádku O Šípkové Růžence. Na závěr programu děti rozdaly maminkách přáníčka a kytičku. Program se dětem povedl, byly moc šikovné.

V měsíci květnu jsme pořádali EKO vycházky do lesa a k rybníku.

 

 

DUBEN

Ve středu 10.4. děti navštívily místní knihovnu, seznámily se s řádem knihovny, paní knihovnice přečetla dětem krátkou pohádku, dávala dětem z knížek hádanky a nakonec si mohly libovolnou knihu nebo časopis prohlédnout. Za zajímavý výklad děti přednesly básničku a od paní knihovnice dostaly na památku malý dárek.

V pátek 12.4. přijela do MŠ paní Svobodová s prožitkovým vzdělávacím programem „Buďme kamaradi“, ve kterém si děti vyzkoušely jezdit na vozíčku, nevidět nebo se dorozumívat pomocí znakové řeči. Zjistily, jak se maluje nohama, jak se chodí s bílou holí a ohmataly si Braillovo písmo.

V pondělí 29.4. jsme jeli s dětmi do Beskydského divadla v Novém Jičíně, kde děti shlédly pohádku „Maxipes Fík“. Příběh, jak se z malého psa stal velký pes Fík a jak s ním jeho majitelka Ája zažila mnoho dobrodružství, byl pro děti pěkný zážitek

1

2

3

BŘEZEN

V pátek 15.3. přijelo do školky divadlo s představením Krtek a prasátko. Pohádka byla pro děti motivací jak je důležité mít kamarády a jak moc si jich máme vážit. Ve čtvrtek 21.3. děti společně se základní školou vynášeli Morenu. Za doprovodu písniček jsme ji vyprovodili na její poslední cestu k potoku, kde jsme ještě přednesli řadu básniček a tím jsme zároveň přivítali jaro. V úterý 26.3. jsme se zúčastnili jarního koncertu žáků a učitelů ZUŠ, který se konal v koncertním sále ZUŠ v Hranicích. Děti si během programu procvičily znalost hudebních nástrojů, poslechly si různé hudební formy a shlédly taneční vystoupení. V úterý 26.3. začala našim předškolákům v ZŠ první předškolička, které se zúčastnilo všech pět našich budoucích školáčků. Děti si vyzkoušely školu nanečisto, vyplnily si pracovní listy, zpívaly písničky, seznámily se se svojí budoucí paní učitelkou i svými spolužáky. Ve středu 27.3. předškoláci zavítali na návštěvu do Základní školy. Děti se seznámily s prostředím školy, vyzkoušely si jak se sedí v lavici, podívaly se, jak taková vyučovací hodina ve škole vypadá a samy se jí aktivně zúčastnily.

m

v

Únor

V týdnu od 4.2. do 8.2. se sedm dětí zúčastnilo lyžařského kurzu ve SKI parku Tošovice. Vyšlo nám krásné počasí, děti byly moc šikovné a jako minulý rok i tento si to krásně užily.

V úterý 12.2. navštívilo naši MŠ divadlo Krajánek s výchovným programem Kovář a drak. Děti se aktivně zapojily do pohádky a seznámily se s kovářským nářadím i s kovářskými výrobky.

Na středu 13.2. jsme připravili pro děti školkový karneval. Děti soutěžily v družstvech, tančily v rytmu písní Večerníček, Tanec princezen a Karneval, zahrály si PH Do vody a Židličkový král. Všem zúčastněným se karneval moc líbil.

b

l

LEDEN

Ve středu 9. 1. jsme měli ve školce polštářkový den. Děti si užily dopoledne plné her a soutěží, na závěr dostaly sladkou odměnu. V pondělí 14. 1. jsme jeli do Beskydského divadla v Novém Jičíně na představení Ošklivé káčátko. Děti shlédly příběh o malém ptáčeti, které se musí od narození vypořádávat s tím, že vypadá jinak než ostatní.

Na vycházkách jsme si užívali sněhové nadílky, stavěli sněhuláky a koulovali se.

foto

f

                 

PROSINEC

V pondělí 3.12. se děti zúčastnily vánočního koncertu DUA DUBNIČKA  - LAHODA. Během vystoupení se děti seznámily s tvorbou písní a složily společně text k písni „ Bílý sníh“, kterou si na závěr všichni společně zazpívali.

Ve čtvrtek 6.12. děti společně s dětmi ze základní školy zazpívaly koledy u rozsvěcování vánočního stromu na návsi.

V pátek 7.12. navštívilo naši MŠ divadlo X4 s příběhem „Slyšte, slyšte v Betlémě“. Děti se aktivně zapojily do příběhu a všem se program moc líbil.

V pátek 14.12. byla v naší MŠ vánoční besídka. Děti předvedly pásmo básniček, písniček, tanečků a pohádek.

Ve středu 19. 12. děti zazpívaly na OÚ vánoční koledy a popřály zaměstnancům hezké vánoce.

Ve čtvrtek 20.12. přišly děti ze ZŠ do školky a společně za doprovodu kytary a klavíru jsme zpívali koledy. Jako každý rok se tato akce vyvedla a děti nám všem navodily příjemnou vánoční atmosféru.

 

foto

g

l

                       

               Listopad
2. 11. přijela do MŠ paní Svobodová s prvky muzikoterapie. Děti se seznámily a vyzkoušely netradiční nástroje jako je djembe, šamanský buben, didgeridoo, tibetská miska, brumle, salašnická fujarka a další. Kouzelný zvoneček děti proměnil v tanečníky, zpěváčky i muzikanty. Na závěr děti proměnil v medvídky spáče a chvilku relaxovaly při zvuku nástrojů.

foto

9. 11. za doprovodu rodičů se děti vydaly k Martinově louce, abychom společně zamkli les a zvířátka mohla v zimě v klidu spát. Děti po cestě a poté i Martinovi přednesly řadu básniček a zazpívaly plno písniček.

13. 11. jsme jeli s dětmi do divadla loutek v Ostravě na představení Mráček a mračoň. Děti seděly na polštářcích uprostřed kouzelného pokojíčku a byly přímými účastníky pohádkového děje. Děti si pohrály s mráčkem, Jiříkem a Barunkou a všichni společně zkusili vyzrát na Mračoňovy ošklivé nápady.

2

20. 11. měli naši předškoláci závěrečnou lekci plavání. Na to, co se děti během kurzu naučily, se mohli přijet podívat i rodiče. Na závěr děti dostaly mokré vysvědčení.

22. 11. přijel do školky pan Taraba s představením Skřítek Vítek a mlsné autíčko. Děti se aktivně zapojily do pohádkového děje a na závěr si s panem Tarabou zazpívaly.

3

22. 11. v kulturním domě děti vystoupily s krátkým programem na dni důchodců.

4

 

Říjen

V pondělí 8.10. se děti zúčastnily hudebního programu Abraka muzika v LD v Opatovicích. Děti se aktivně zapojily do programu a rytmické písně se všem moc líbily. Ve středu 17.10. jsme jeli navýlet do Teplic. Využili jsme krásný podzimní den a prošli se po lázních, nakrmili kačenky a ochutnali lázeňské oplatky. Výlet se vydařil.

foto

 

 
Školní rok 2018 / 2019
Školní rok byl zahájen v pondělí 3.9. 2018, zatím nastoupily 4 nové děti.  V úterý 11. 9. začala první lekce plavání, plavání bude mít 10 lekcí, vždy v úterý, účastní se jej celkem 5 našich předškoláků. V pátek 14.9. přijel do MŠ pan Rýpar s dvěma papoušky a leguánem. Proběhla přednáška, kde se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o životě těchto exotických zvířat. Ve čtvrtek 20.9. jely děti na výlet na sv. Hostýn. Počasí nám přálo, prošli jsme se po křížové cestě, zastavili se u vrtule, nakoupili si malé suvenýry a spokojeni odjeli domů.
Hotýn
foto
 

 

 

Mapový portál

mapy

Místní rozhlas

rozhlas

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 2. 2020

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 600m srážky sněhové. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty 4 až 0°C.