Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zastupitelstvo obce Opatovice usnesením č. 8-5/8/2019 ze dne 16. 12. 2019, vydalo formou opatření obecné povahy č. j. ORM/41353/19-25 „Územní plán Opatovice“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 1. 1. 2020.

Do územního plánu Opatovice lze nahlížet na těchto místech:

  • Obec Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice

  • Obecní úřad Opatovice, stavební úřad, Hlavní 170, 753 56 Opatovice

  • MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice 1

Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet:

  • MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice 1

Elektronická podoba je pak dostupná na webových stránkách pořizovatele  a na webových stránkách obce Opatovice.

 

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

01 Opatření obecné povahy

02 Výrok - textová část

03 AII.1 Výkres základního členění

04 AII.2 Hlavní výkres

05 AII.3 Výkres VPS, opatření

06 odůvodnění - textová část

07 BII.1 odůvodnění - Výkres širších vztahů

08 BII.2 odůvodnění - Koordinační výkres

09 BII.3 Odůvonění - Výkes předpokládaných záborů ZPF

10 Příloha č. 3 - Průzkumy a rozbory

11 Příloha č. 4 - Biologické posouzení