Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

vŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – prosinec

1.Fotografie ze života školy v předvánočním čase

Výukový koncert, velmi pěkná akce dvojice pánů Lahoda - Dubnička. Učili děti, jak se tvoří píseň.

dddVýlet za adventní náladou do zámku v Čechách pod Kosířem

vvvvvv

vvvvvv

 

2. Organizace závěru kalendářního roku

20. prosince - vánoční chvilka ve škole, rozdávání dárků, ochutnávka cukroví, vyhodnocení papírového krále

21. prosince - po příjezdu z bruslí koledování s kytarou a zpěvy po vesnici

3. ledna - návrat do školy po vánočních prázdninách

 

Milý a láskyplný čas vánoční přejí všem  zaměstnanci ZŠ Opatovice

 

 

 

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – listopad

1.Třidní schůzky

Ve úterý 6. listopadu se uskuteční třídní schůzky.

1. ročník - konzultace 14,00 - 16,00

2. a 3. ročník - konzultace 15,00 - 17,00

4. ročník - společná od 15,30

2. Čtvrtletní klasifikace

K 15.11. bude dětem do žákovské knížky zapsána klasifikace na 1. čtvtletí.

3. Závěrečná lekce plavání

V úterý 20.11. od 8,00 jsou všichni zváni na závěrečnou lekci plavání do hranické plovárny.

4.  Výuka bruslení

Po loňském úspěchu opět zařazujeme do výuky hodin tělesné výchovy kurz bruslení.

Zajišťuje jej HC Valašské Meziříčí.

Termín: pátek 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 4.1., 11.1., 18.1., 25.1. 2018/19

Odjezd od školy: 6,50

Cena: 1 260 Kč (750 Kč kurz, zbytek záloha na dopravu), částku uhraďte do 15.12.2018

Vybavení: vhodné zimní oblečení, přilba ( označená čitelným štítkem se jménem), brusle, pevné zimní rukavice (ne pletené).

Změna rozvrhu a další upřesňující informace  vám budou podány před zahájením kurzu.

Dětem, jejichž rodiče se podíleli na realizaci školní zábavy, bude na platbu kurzu přispěno z výtěžku z této akce. 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – říjen

 

1. Záčínáme provoz školních kroužků

Flétna: pondělí - po skupinkách 13,15 - 14,00

Náboženství: pondělí - 1. skupina (1. a 2. tř.) 12,20 - 12,50

                                   - 2. skupina (3. a 4. tř.) 13,20 - 13,50

Sportovní: úterý - 1. skupina (1. a 2. tř.) 13,15 - 14,00

                          - 2. skupina (3. a 4. tř.) 14,00 - 14,45

Anglický: čtvrtek - 12,30 - 13,15

Výtvarný: čtvrtek - 13,15, - 14,00

Prosíme o uhrazení plateb 250 Kč/ kroužek

2. Koncert Abraka muzika

V pondělí 8. října se v rámvi vyučování zúčastníme koncertu skupiny Abraka muzika. Vybíráme 60 Kč na vstupné.

3. Výuka v muzeu se čtvrťáky

Žáci 4. třídy se vypraví v rámci výuky vlastivědy na celodenní výlet do Muzea J.A.Komenského v Přerově. Všechny bližší informace dostali od vyučující paní Ančincové.

4. Poszimní Papírový král

V týdnu od 23.10. do 26.10. bude ke škole přistaven kontejner na sběr starého papíru.

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – září

 

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 se uskuteční 3. září v 8,00 v Lidovém domě v Opatovicích. Prvńáčci se po té i s rodiči spolu s paní učitelkou přesunou do školy pro všechny další informace. Těšíme se na další společný rok, pracovníci ZŠ Opatovice

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – červen

 

Co se událo v květnu

Besídka ke Dni matek

mmmmmmmPěvecká soutěžkkk

Výlet na bouzovský hrad

bbbbbbbbbbbbbbb

b1. Pasování čtenářů 12.6.

Žáci 1. třídy budou v místní knihovně pasování paní knihovnicí na čtenáře.

2. Třídní schůzky 13.6. v 15,30 hromadné pro všechny třídy

Ve středu se v učebně 2. a 4. třídy uskuteční hromadna třídní schúzka. Rodiče získají informace o organizaci závěru školního roku. Po ní lze navštívit třídní učitele ke konzultacím o dětech.

3. Ústecký tritlon 15.6.

V pátek se zúčastníme ústeckého triatlonu. Z každé třídy vybereme tři žáky, ti nás budou reprezentovat v běhu, jízdě na kolečkových bruslích a kole nebo koloběžce.

4. Turnaj ve vybíjené 27.6. 

Závěr školního roku patří turnaji malotřídních škol, který pořádá naše škola. Tak nám držte palce!

5. Rekord - živý řetěz 28.6. 

A úplný závěr bude v zážitcích živého žetězu dětí z hranických škol, kterého se také zúčastníme. Po této rekordní akci následuje program plný zábavy.

6. Hurá prázdniny - vysvědčení 29.6. 

Nástup do školy 3.9. pondělí

 

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – květen

Obrázky ze života školy

Výlet do Svíčkárny RODAS - velmi zdařilý výlet, hlavně díky dvěma netradičním pomocníkům...

ssssssssssss

Vyhodnocení výtvarné soutěže vvPrvní výkres vytvořila školní družina. Získala za něj 2. místo. Stejné ohodnocení meli i prvňáčci, jak dokazuje další fotografie.

Výtvarničení se druháky a čtvrťáky

mmmmmm

Návštěva knihovny

z

 

1. Papírový král

Je zahájen další sběr starého papíru, doba přistavení kontejneru byla prodloužena do příštího čtvrtku, tedy do 10. května.

2.Přírodovědná vycházka

V pondělí 7. května půjdeme se všemi dětmi v rámci vyučování na vycházku do okolí Hranické propasti.

 • Cesta tam je pěšky, zpět autobusem z Teplic v 11,10.
 • Po příjezdu se přesuneme na oběd. Provoz družiny je zachován v plném rozsahu.
 • Dětem nabalte svačiny, drobné kapesné, vhodné oblečení a obutí

3.Besídka pro maminky

Ve čtvrtek 17. května od 15,30 proběhne v Lidovém domě v Opatovicích tradiční besídka pro maminky, ale i babičky, tety a vůbec všechny, koho potěší shlédnout program, který si děti připravily. Přejeme pěknou zábavu!

 

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – duben

Obrázky ze života školy

Návštěva Muzea J. A. Komenského

r

rrrrrrrVynášení Morény

mmmmmmmmmmmmmmmmmVelikonoční dílna

vvvvvvvvvvvvvvvvvv1. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

V úterý 3. dubna a ve čtvrtek 5. dubna nás navštíví děti z MŠ v Opatovicích a v Paršovicích. Příjdou si prohlédnout školu a budoucí spolužáky. Prvňáčci s paní učitelkou Rychnovskou jim ukáží, jak to v té "velké škole" vypadá.

2. Zápis do ZŠ Opatovice

Ve středu 11. dubna od 14,hod do 17, hod. proběhne zápis do 1. třídy. S sebou vezměte rodný list dítěte. 

3. Beseda s paní knihovnicí

Ve středu 11. dubna  jako již tradičně jednotlivé třídy navštíví v rámci vyučování místní knihovnu. Paní knihovnice děti seznámí s jejím provozem.

4. Třídní schůzky

V úterý 17. dubna proběhnou informativní třídní schůzky. Předpokládaný čas je od 14,hod do 16, hod. Časy jednotlivých tříd budou přesně sděleny v žákovských knížkách.

5. Papírový král

Od 30.4 do 4.5 bude ke škole přistaven kontejner na sběr starého papíru. Opět čekáme na nejaktivnější sběrače, které budeme moci vyhlásit "Papírovými krály".

 

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – březen

 

 

 1. Výuka v muzeu pro žáky 3. a 4. třídy

 

úterý 13.3. 2018 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastní výuky v přerovském muzeu.

Program:

 • O rytířské zbroji (3.  a 4. ročník)
 • Cesta pro mladé badatele.... ( 3. ročník)
 • Jak  k nám lovci mamutů..... (4. ročník)

Organizace:

Odjezd: 6, 50 autobusem z Opatovic (paršovské děti vyjíždí tímto spojem z Paršovic), dále vlakem z Hranic do Přerova

Příjezd: 13,21 do Opatovic ( paršovské děti, které nepřechází do družiny, pokračují tímto spojem domů)

Cena: 200 Kč (vstup muzeum 80 Kč a jízdné )

S sebou: batůžek, svačina – dostatečná, oběd bude zrušen, drobné kapesné

Důležité! Zapište dětem z Paršovic do deníčků, zda mají na zpáteční cestě vystoupit v Opatovicích a jít do družiny nebo smějí pokračovat domů.

 

 

 1. Školní karneval poděkování

 

V sobotu 24. února se uskutečnil v Lidovém domě v Opatovicích školní karneval. Děkujeme všem za pomoc při jeho organizaci.

 

 

 1. Závěrečné bruslení

V pondělí 19. března proběhne poslední lekce výuky bruslení. Všichni rodiče jsou srdečně zváni. Podrobné informace již děti obdržely.

 

 1. Velikonoční dílna

Na středu 28. března jsme uchystali pro děti velikonoční dílnu. Výuka nebude v podobě na jakou jsou děti v tento den zvyklé, ale  celé vyučování bude o Velikonocích. Upečeme velikonoční perníčky, vyrobíme ozdobené vajíčko a povykládáme o zvycích svátků jara.

 

 1. Jarní prázdniny

Od 29.3. do 2. 4. proběhnou Velikonoční prázdniny

 

 1.  Zápisu dětí do 1. třídy 

Připomínáme termín zápisu dětí do 1. třídy – 11. duben 2018 !

 1. Fotografie ze života školy

A ještě několik fotografií z bruslení

bbb

bbbbbbbbbb

 

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ –  únor

 

 1. Informace o platbách kroužků

 

Žádáme rodiče o platbu kroužků na 2. pololetí. Cena je 250 Kč za kroužek. Dále o příspěvek 100 Kč  do třídních fondů. Obě platby odevzdejte třídním učitelům do konce měsíce února.

 

 1. Školní karneval

 

V sobotu 24. února se uskuteční v Lidovém domě v Opatovicích školní karneval. Obrátili jsme se na rodiče s žádostí o pomoc. Chcete – li být nápomocni, sdělte zápisem na družinovou nástěnku nebo pošlete informaci po dětech.

Také se obracíme s prosbou o drobné dárky do tomboly.

Za jakoukoliv pomoc děkujeme.

 

 1. Jarní prázdniny

 

Jarní prázdniny začínají 12. února a potrvají 1 týden.

 

 1. Fotografie ze života školy

    BrusleníbbbbbZdravé  zoubky

zzzzzzzzz

Malujeme do výtvarné soutěže

 

vvvvvvvv

Se čtvrťáky v ZŠ Struhlovsko

sssssssssssssss

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ –  leden

 

Vítáme všechny v novém roce s přáním mnoha šťastných a spokojených dní. Pro vzpomínku na ukončení toho předešlého, přikládáme několik fotografií z tradičního koledování nebo- li vánočního zpívání po vesnici. Děti v něm spolu s vyučujícím zazpívaly na několika místech  písně a cestu zakončily ve školce, kde se svými nejmladšími spolužáčky společně přivolávaly tu tak očekávanou štědrovečerní náladu.

 

 

aaaaaaaaa

 

1. Pozvání ke schůzce Spolku opatovské školy

Vážení rodiče ve středu 10. 1. se koná organizační schůzka k přípravě karnevalu

čas :    16.00 hodin

místo:  MŠ Opatovice

Maškarní karneval bude 24. 2. v LD Opatovice

Žádáme vás o účast a pomoc při přípravě akce, kterou pořádá Spolek opatovské školy.

Doufáme , že pomoc za strany rodičů bude větší než v minulých letech.

Lucie Janásková, Jana Palová

 

2. Pololetní třídní schůzky.

V úterý 16. ledna se uskuteční informativní třídní schůzky. Upřesnění času budou mít děti v žákovských knížkách.

 

3. Pololetní vysvědčení

Ve středu 31. ledna bude dětem předáno pololetní vysvědčení, pololetní prázdniny jsou v pátek 2. února.

4. Výuka bruslení

V pondělí 8.1. byla zahájena výuka bruslení. Po této 1. lekci informujeme rodiče o těchto dalších požadavcích instruktorů.

Nedávat dětem úpletové rukavice, hrozí nebezpečí úrazu, požadují klasické zateplené

Označit přilbu dobře vyditelným štítkem se jménem pro komunikaci na ledě.

Děkujeme