Obec Opatovice
Obec Opatovice

Aktuality z roku 2008

Aktuality z roku 2008


3.12.2008


Koutek pro matky s dětmi

V naší obci jsme vykoupili nevzhledný a dlouhou dobu opuštěný domek, provedli jsme jeho demolici a na vzniklém veřejném prostranství jsme upravili veřejnou plochu na místo, kde se mohou setkávat matky se svými dětmi, neboť toto místo je v likalitě mimo frekventovanou silnici.

nový koutek

10.11.2008


VI. Mikroregionální olympiáda

V sobotu 30.8.2008 se uskutečnil ve Všechovicích VI. ročník tradiční Mikroolmpiády Mikroregionu Záhoran. Naše družstvo po úporném boji obsadilo 4.-6. místo při rovnosti bodů se družstvy ze Všechovic a  Paršovic.

Děkujeme všem účastníkům soutěžnícho družstva za reprezentaci naší obce a dovolujeme si Vám je představit.

opatovský tým

 

 


Větrnná smršť opět řádila

V odpoledních hodinách v pondělí 4.8.2008 se přehnala nad Opatovicemi větrná smšť, která poničila střechu nad místnímtitul Člověče nezlob seek kinem tak důkladně, že  se budeme muset rozhodnout pro generální opravu střechy.

střecha

5.8.2008


Oprava plastiky sv. Václava na průčelí LD

V průběhu měsíce července a srpna proběhla restaurátorská oprava poničené plastiky na průčelí Lidového domu v Opatovicích. Odborné práce provedla restaurátorská firma pana Miroslava Horáka a nátěr fasády provedla místní firma pana Františka Andrýska. Od 4.8.2008 tak září celá přední část LD v nových barvách. Zbývající boční části fasády budou opraveny v následujícím období.

nová plastika

5.8.2008


O putovní pohár zastupitelstva obce OPATOVICE

V sobotu 28.6.2008 se uskutečnil ve sportovním areálu v Opatovicích tradiční 42. ročník hasičské soutěže mužů a žen v požárním útoku o  "Putovní pohár zastupitelstva obce Opatovice". Tak jako v minulých létech byla i letos tato hasičská soutěž (již po jedenácté) zařazena do  4. závodu 13. ročníku EXTRALIGY ČR v požárním útoku - Velkopopovický kozel a do 14. ročníku Velké ceny OSH ČMS v Přerově - Memoriálu Leopolda Koutného. Za teplého a mírně podmračeného počasí nastoupilo v 11 hodin všech 60 zúčastněných soutěžních družstev k slavnostnímu zahájení soutěže. Zahájení provedl náměstek starosty sboru bratr Ladislav Vavřík a  starosta obce Antonín Tomeček. Bezprostředně po slavnostním zahájení nastoupilo 43 družstev mužů ke svým požárním útokům. Po přestavbě trati začala soutěžit děvčata, kterých se do Opatovic sjelo 17 kolektivů. V  obou kategoriích zvítězili hasiči i hasičky z obce NEVCEHLE (JI) vytvořením nových traťových rekordů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v  příloze. Hodnocení soutěžících kolektivů bezchybně provedli rozhodčí delegovaní OSH ČMS v Přerově.

Pořadatelé připravili pro členy soutěžících družstev i návštěvníky kvalitní a bohaté občerstvení, na čepu bylo kvalitní pivo Velkopopovický kozel. V 17.00 hodin bylo provedeno závěrečné vyhodnocení sotěže, kterého se zúčastnili a drobnými dárky přispěli primátor města Přerova, senátor (ČSSD) ing. Jiří Lajtoch a kandidát na senátora (KDÚ ČSL) tajemník MěÚ v Přerově ing. Jiří Bakalik. Oceněná družstva si odvezla celou řadu pohárů a jiných hodnotných ocenění.

odkaz na soubor

vítězové

30.6.2008


Živelná pohroma

Ve středu 25.6.2008 se večer přehnala nad naší oblastí větrnná smršť s deštěm. Jednotka SDH Opatovice byla povolána k součinnosti s HZS Hranice na odstraňování škod ve 21.51 hod. operačním střediskem HZS Olomouckého kraje. Po vyčerpávající službě byla ukončena tato činnost ve  14.00 hodin následujícícho dne. Hasiči odstraňovali napadané stromy a  střechy. Dále zajišťovali provoz ve firmě BROLA s.r.o. v sousedních Malhoticích dodávkou vody do chladícího systému.

Starosta obce děkuje všem zasahujícím členům za provedenou dobrovolnou práci.

Také na budově OÚ byla způsobená škoda stržením střechy a poškozením antém pro televizní kabelový rozvod v obci.

antény

26.6.2008


OPATOVICE DĚTEM

OPATOVICE DĚTEM je název projektu, který byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj a jehož účelem bylo vybudování dětského hřiště pro potřeby Základní a Mateřské školy v Opatovicích. Dne 25.6.2008 přesně v 10.00 se děti z obou škol shromáždily na slavnostním otevření I. etapy realizace tohoto záměru. Od dnešního dne tak bude dětem sloužit hrací část a dále se bude budovat hrací plocha s umělou trávou pro různé sporty a padesátimetrová tartanová dráha s doskočištěm, která bude sloužit zejména větším dětem při hodinách tělocviku.

Děti si připravily pásmo pěkných humorných říkánek a písniček, které přednesly při slavnostním zahájení. Pásku slavnostně přestřihl starosta obce Antonín Tomeček spolu s manažerkou Mikroregionu Záhoran ing. Pavlou Krbálkovou.

nové hřiště

17.6.2008


Soutěž o papírového krále

Základní škola Opatovice vyhlásila v letošním roce opětovně soutěž o  "Papírového krále". Žáci školy odevzdali do připraveného kontejneru 5.600 kg odpadového papíru. Finanční výtěžek bude použit pro děti. V  soutěži zvítězil a Papírovým králem 2008 se stal MIrek Hanák, před  Jitkou Oravovou a Martinem Pazderou.

 

cesta

24.6.2008


Loučení s MŠ a pasování školáků

V pátek 13.6.2008 se uskutečnilo v obřadní síni OÚ v Opatovicích loučení s Mateřskou školou a Pasování školáčků. Malí školáci obdrželi užitečné dárky knihy a vše co v první třídě budou potřebovat. Do první třídy bylo pasováno sedm dětí a celkem by do první třídy po prázdninách mělo nastoupit 9 malých školáků. Ostatní děti z Mateřské školy oslavily symbolické loučení před prázdninami. Také tyto děto obdržely drobné dárky a sladkosti.

loučení s MŠ

17.6.2008


Vítání nových občánků

Plně obsazená obřadní síň Obecního úřadu v Opatovicích byla svědkem tradičního vítání nových malých občánků. Přivítáni byli občánci narození v prvním pololetí roku 2008: Dominik Hošek, Anna Janošová, Jan Kuchař, Michaela Klimková a Sabina Kulová. Pro děti i pro jejich rodiče si připravily kulturní program děti z MŠ a ZŠ v Opatovicích. Všechny děti obdržely zlatý šperk ve tvaru znamení svého narození, který jim bude po  celý život připomínat tento významný den.

Přejeme dětem i jejich rodinám šťastný život v Opatovicích

vítání občánků

 

10.6.2008


Rekonstrukce silnice II/438 v průtahu obcí Opatovice.

Od pátku 6.6.2008 bude prváděna studená rekonstrukce povrchu vozovky a  doprava přes obec nebude možná. Objížďky jsou vyznačeny přes okolní obce. Žádáme důrazně řidiče - uživatele této komunikace, aby respektovali dopravní značení. Kontrola je průběžně prováděna POLICIÍ ČR.

5.6.2008


Rekonstrukce silnice II/438 v průtahu obcí Opatovice

V průběhu měsíce června bude prováděna rozsáhlá rekostrukce silnice II/438 v průtahu obcí Opatovice. Po odfrézování povrchu vozovky bude prováděna tzv. studená recyklace podloží s následným opětovným položením asfaltobetonového koberce. Po dobu rekonstrukce je nutno počítat s  velkým omezením dopravy. Zcela uzavřen bude průjezd pro nákladní vozidla nad 3.5 tuny, který je řešen objížďkou přes okolní obce. Objížďka obce je stanovena od 2.6.2008 do 9.7.2008. Provoz vozidel v obci bude řízen dopravním značením podle momentálního postupu stavebních prací prací.

Stavbu zajišťuje firma HORSTAV OLOMOUC spolu s firmou SKANSKA.

Děkujeme Vám za pochopení nutných dopravních omezení!

26.5.2008


Rekonstrukce chodníků

Dne 14.4.2008 byla zahájena rekonstrukce chodníků v průtahu celé obce Opatovice na kterou následně v červenci naváže rekonstrukce povrchu vozovky II/438. Doprava je řízena světelnými semafory a termín dokončení celé akce je konec srpna 2008. Stavební práce provádí firma HORSTAV OLOMOUC. Děkujeme všem za pochopení dopravního omezení.

14.4.2008

 


 

Člověče nezlob se v Opatovicích

 

Boj o putovní figurky v Opatovicích.

 

TJ Sokol Opatovice pořádal v sobotu 8.března již 14. ročník tradičního turnaje ve hře „Člověče, nezlob se“ o putovní figurky.

 

Tento turnaj pro dospělé si klade za cíl hráče jednoduchým způsobem pobavit a

  odpoutat od každodenních starostí.

Nejmladšímu hráči bylo šestnáct let, nejstarším přes padesát.

Výjimkou nebyla ani společná účast rodičů a dětí. Některé rodiny přišly dokonce v plném počtu.

Ze čtyř základních kol postoupili čtyři nejlepší hráči do finále.

V této době přišlo na řadu tradiční občerstvení v podobě vynikajícího buřtgulášu.

Ten asi nejvíce prospěl Radku Novotnému, který v turnaji zvítězil.

Na dalších místech se umístili Jarda Machanec, Lida Klvaňová a Markéta Filová.

Finále se odehrávalo na nové hrací ploše a soupeři se navzájem vůbec nešetřili.

V takzvaném malém finále o poslední místo „zvítězil“ Miloš Masařík a  stal se tak absolutně nejslabším hráčem letošního turnaje.

Atmosféra turnaje byla perfektní, všichni účastníci se dobře bavili a  zcela jistě se sejdeme na příštím již 15. ročníku této populární hry 7.března 2009.

člověče nezlob se

11.3.2008


VELIKONOCE 2008

Pozvání na výstavku

odkaz na soubor

velikonoce 2008

28.2.2008


I. obecní košt

odkaz na soubor

obecní košt

11.3.2008


VELIKONOCE 2008

Pozvání na výstavku

odkaz na soubor

velikonoce 2008

28.2.2008


I. obecní košt

odkaz na soubor

obecní košt

 

OPATOVSKÁ ČTVRŤKA

odkaz na soubor

22.2.2008


 

 


 

Zápis do Základní školy

Dne 22.1.2008 se uskutečnil v Základní škole zápis do prvního ročníku ZŠ Opatovice. Děti byly moc šikovné a proto s radostí přívítáme všech 8  prvňáčků.

zápis

Tříkrálová sbírka v Opatovicích

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhla v sobotu 5.1.2008 a občané naší obce přispěli na tuto charitrativní akci částkou 16 255,- Kč a v  sousední obci Paršovice se vybralo 7 435,- Kč.

Děkujeme Všem co přispěli.

Facebook

Místní rozhlas

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Meteostanice

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 22 °C 15 °C
neděle 23. 6. zataženo 23/14 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 23/15 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 27/15 °C

Mobilní aplikace

V Obraze
Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:
GooglePlay
AppStore