Obec Opatovice
Obec Opatovice

Aktuality z roku 2009

Aktuality z roku 2009
 


Hořela hruška hořela.....

Ke kurioznímu pořáru hrušky byli 25.5.2009 ráno vysláni operačním oddělením HZS dobrovolní hasiči z Opatovic a profesionálové ze stanice HZS v Hranicích.

V podvečerních hodinách 24. 5. vysypala vnučka mejitele nemovitosti ke staré hrušce žhavý popel. Který v průběhu noci vzplál a zapálil částečně ztrouchnivělý kmen dědovy hrušky. Ještě štěstí, že na přilehlé zahradě nebyl v blízkosti žádný jiný objekt. Zasahující hasiči hořící kmen hrušky uhasili a nakonec ho jejímu majiteli i pořezali na kotlový formát.

hruška

25.5.2009


Ulice Nová a Na Loučkách byly vyasfaltovány

Nový živočný povrch místních komuniukací ulice Nová a Na Loučkách II mohou plně využívat obyvatelé této části obce Opatovice.

odkaz na soubornová cesta

25.5.2009


XXXI. LESNÍ BĚH

V sobotu 28.3.2009 se uskutečnil 31. ročník Lesního běhu. Závod je letos opět součástí seriálu závodů Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje a je zařazen do celostátní termínovky běhů mimo dráhu.

Výsledková listina

Lesní běh

23.3.2009


Jarní výstavka - Velikonoční motivy v Opatovicích v LD

odkaz na soubor

velikonoční motivy

23.3.2009


Opatovská čtvrťka

odkaz na soubor

23.3.2009


Člověče nezlob se

V sobotu 7.3.2009 se uskutečnil ve sportovním areálu TJ SOKOL Opatovice již 15. ročník tradičního turnaje ve společenské hře "Člověče nezlob se". Turnaje se zúčastnilo 46 hráčů starších šesnácti let, nejvzdálenější účastník byl z Havířova. Po úporných a nemilosrdných bojích se do finále probojovali tito hráči:

Vymětalíková Libuše, Bartošík Jan, Klvaňa Tomáš a Novotný Radek , všichni z Opatovic. Organizátorka celého turnaje nedala nikomu šanci a  sama tento populární turnaj vyhrála a získala tak nejen Putovní figurky do ročního držení, ale také hodnotnou věcnou cenu. Na druhém místě se  umístil Honza Bartošík, před Tomášem Klvaňou.

Tradiční "brgul" uvařený Hanou Masaříkovou všem chutnal a tak se již dnes všichni těší na příští 16. ročník.

stupně vítězů

 


Dětský maškarní karneval

V neděli 22.2.2009 uspořádá Základní a Mateřská škola Opatovice spolu se Spolkem opatovské školy tradiční dětský Maškarní karneval. Všechny děti jsou zvány.

karneval

 

3.2.2009


Hasičský ples v Opatovicích

Slavnostně vyzdobený sál Lidového domu v Opatovicích přivítal v  sobotu 31.1.2009 účastníky tradičního Hasičského plesu. Pro spokojené návštěvníky byla připravena bohatá tombola. Opatovičtí hasiči touto společenskou akcí zahájili rok ve kterém Sbor dobrovolných hasičů Opatovice oslaví již 120. výročí svého vzniku (1889). Hasiči připravují hlavní oslavu na sobotu 18. července, ale budou jí předcházet tradiční hasičské soutěže v červnu.

výzdoba

2.2.2009


Lidový dům

V lednu 2009 zajistila Obec Opatovice novým vybavením prodejní místo pro podávání občerstvení při pořádání různých společenských akcí v  místním Lidovém domě, které mohou využívat nejen místní společenské organizace, ale také občané. Zařízení vyrobila místní stolařs První místo uhráli reprezentanti obce Opatovice ká firma pana Bohumila Rýpara.

nové vybavení

 

 

VELKOPOPOVICKÝ KOZEL - EXTRALIGA ČR v požárním útoku

Fotbalové hřiště v Opatovicích dostalo po přívalových deštích v  uplynulém týdnu pořádně zabrat. Dlouhodobě plánovaná soutěž hasičských družstev mužů a žen Velkopopovický kozel EXTRALIGA ČR v požárním útoku, která se konala v rámci 43. ročníku soutěže „O putovní pohár Zastupitelstva obce Opatovice“ byla přeložena do Býškovic, kde pořadatelé nalezli plné pochopení u TJ SOKOL, SDH Býškovice a vedení obce.

V sobotu 27. června od časných ranních hodin opatovičtí hasiči usilovně připravovali náhradní podmínky pro zúčastněných 48 družstev mužů a 15 družstev žen k uskutečnění této populární hasičské soutěže.

V 11 hodin byla soutěž zahájena slavnostním nástupem s následným startem kategorie mužů ve které bylo vidět 17 časů pod hranici 18  sekund. Při závěrečném vyhodnocení na nejvyšší příčku vystoupali hasiči z  Plumlova (PV), kteří provedli požární útok v čase 17.15 sekund. Druhé místo si svým výkonem zajistili borci z Litavy (BO) časem 17.20 a třetí místo patřilo Uhercům (PS) za čas 17.27 sekund.

Nejlepším družstvem z přerovského okresu bylo na 16. místě mužstvo z Olšovce časem 17.98.

V kategorii žen se z 15 přihlášených družstev nejlépe vedlo děvčatům z  Nevcehle (JI), která obhájila své loňské prvenství časem 16.78 sekund. Na druhém místě se umístila děvčata Výčapy Q (TR) časem 17.15 a třetí příčka patřila jejich kolegyním Výčapy (TR) za čas 17.60 sekund. Děvčata z Milotic nad Bečvou (PR) obsadila 5. místo časem 18.53 sekund.

Krásné sportovní výkony zúčastněných hasičských družstev kladně hodnotil i přítomný poslanec Parlamentu ČR a člen Bezpečnostní Rady státu Mgr. Zdeněk Boháč, který hned v úvodu pozdravil všechna soutěžící družstva a následně se zaujetím sledoval průběh soutěže.

Přestože se soutěž konala v náhradním prostředí než bylo původně v  plánu, tak pořadatelé tuto náhlou změnu zvládli na jedničku. Příznivci z  Opatovic si také našli cestu do sousední obce, přijeli se podívat a  také fandit svým družstvům.

Pro opatovické hasiče to byla těžká zkouška, neboť zásahová jednotka JPO II OPATOVICE byla od středečního večera nepřetržitě zapojena do  likvidace následků středečních přívalových dešťů v Hustopečích nad  Bečvou, Hranicích a Polomi.

Poděkování samozřejmě patří všem do sousedních Býškovic, kteří vyšli opatovickým hasičů maximálně vstříc a pomohli tak zajistit kvalitní hasičskou soutěž.

extraliga

28.6.2009


Hasičská soutěž v Opatovicích

POZOR - soutěž se z technických důvodů uskuteční na hřišti TJ SOKOL v Býškovicích!!!

V sobotu 27. června 2009 se uskuteční ve sportovním areálu TJ SOKOL v  Opatovicích tradiční sportovní soutěž hasičských družstev mužů a žen "O Putovní pohár Zastupitelstva obce Opatovice", která je zařazena do XIV. ročníku EXTRALIGY ČR v PÚ, jako její druhý závod a do XV. ročníku Velké ceny OSH v Přerově. Tradiční soutěže se každoročně zúčastňují ta nejlepší hasičská družstva z celé republiky.

Přijďte podpořit hasičské klání, začátek je v 11.00 hodin.

V sobotu 18. července 2009 proběhnou v obci Opatovice oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Opatovicích.

hasičárna a auta

22.6.2009


Pasování budoucích prvňáčků

V pátek 12.6.2009 uspořádala Mateřská škola „BERUŠKA“ v Opatovicích tradiční pasování budoucích školáků. Slavnostní akce proběhla ve  vyzdobené obřadní síni OÚ a zúčastnily se ho všechny děti navštěvující MŠ. Po pasování, které provedla vedoucí učitelka paní Zdena Hlaváčová si děti převzala paní učitelka Ladislava Rychnovská, která o všech 9  prvňáčků bude pečovat v příštím školním roce. Akce se zúčastnila celá řada rodičů, pracovníci OÚ v Opatovicích se starostou obce a ředitelkou školy.

Na závěr proběhlo prázdninové loučení se školkou a všechny děti si odnesly malé dárky.

pasování budoucích prvňáčků


 

10.6.2009


Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 5.-6.6.2009 se uskutečnily Volby do Evropského parlamenti. Jak volili občané naší obce, kterách se k volbám dostavilo 147 t.j. 23,48% si můžete přešíst v příloze.

volby

8.6.2009


Zvolte vaše téma pro Záhoran - TIMUR

U příležitosti voleb do Evrpopského parlamentu se uskutečnila ve  všech obcích Mikroregionu Záhora aneta, pořádaná společností TIMUR "ZVOLTE VAŠE TÉMA PRO ZÁHORAN". Ankety se zúčastnilo 107 respondentů, kteří odevzdanými hlasovacími lístky hlasovali takto:

Zaměstnanost 14; Sběr odpadů a hospodaření s odpady 4; Kultura a  společenský život 16; Odliv místních obyvatel do měst 4; Udržení odpovídající úrovně školství 8; Nabídka volnočasových aktivit pro mládež 22; Dopravní obslužnost obcí 10; Nedostupnost moderních technologií 2; Nedostatečná infrastruktura 5; Systém péče o starší občany 22.

TIMUR

8.6.2009


Daňově diskriminovaná obec

Obec Opatovice jako člen SMS se přihlásila k akci "Daňově diskriminovaná obec" kterou vyhlásilo minulý týden Sdružení místních samospráv. Cílem této akce je spravedlivější rozdělování daňových výnosů státem.

značka

Školní rok 2009/2010 v Opatovicích

Stalo se již tradicí, že školní rok bývá v Opatovicích zahájen v  Lidovém domě. Děti, zejména prvňáčky doprovodí rodiče, babičky a dědové.

Také nový školní rok 2009/2010 byl pro Základní a mateřskou školu v  Opatovicích zahájen 1.9.2009 v 8.00 hodin v Lidovém domě v Opatovicích.

Slavnostní zahájení nového vyučovacího období provedl starosta obce Opatovice Antonín Tomeček spolu se starostou obce Paršovice Josefem Michalíkem a paní ředitelkou školy Mgr. Janou Palovou.

Je potěšitelné, že všechny děti vrátily do svých lavic. V letošním roce nastoupilo do první třídy 12 dětí. Celkem se vyučuje v ZŠ Opatovice 40 dětí v 1.-4. ročníku. Přejeme všem dětem ať se jim ve škole líbí, ať se naučí vše co potřebují. Přejeme učitelkám samé hodné děti a rodičům pevné nervy v případě nějakých menších problémů – vždyť žádný učený z  nebe nespadl a učení je někdy také mučení.

3.9.2009


Úprava veřejné zeleně v Opatovicích

V průběhu měsíce května a června provedla Obec Opatovice za přispění finančního příspěvku z programu LEADR ČR rekonstrukci veřejné zeleně ve  středu obce. Postupně byly vykáceny přerostlé jehličnany, které byly nahrazene okrasnými japonskými jabloněni a dalšími dřevinami. Byla zhotoveny travalkové a letničkové záhohy a náves byla doplněna o  mibiliář, která zde chyběl.

Celá obec tak získala úplně nový vzdušnější ráz.

 nová zeleň

21.7.2009


120. výročí založení SDH OPATOVICE

odkaz na soubor

oslavy 120 let

Mikroregion Záhoran

V sobotu 29.8.2009 se uskutečnil v Provodovicích již sedmý ročník tradiční mikroolympiády. Zábavných soutěží se zúčastnilo 9 soutěžních týmů a po urputných bojích se na prvém místě umístilo soutěžní družstvo z Opatovic před Horním Újezdem a třetí příčka patřila shodně Rakovu a  Malhoticím.

Pořadatele hodně potrápilo nevyzpytatelné počasí, které výraznou měrou ovlivnilo celý průběh tohoto dne. Program musel být upravován podle vývoje počasí. Vše se, ale nakonec podařilo splnit a tak velké množství návštěvníků - převážně obyvatel z obcí z Mikroregionu Záhoran bylo s celkovým průběhem spokojeno.

vítězné družstvo

Vánoční výstavka

Ve dnech 5.-6.12.2009 se uskutečnila v zasedací místnosti OÚ v  Opatovicích tradiční výstavka na téma "Vánoční motivy". Naše poděkování patří všem, kdo se zasloužili o dobrou úroveň této akce.

vánoční výstava

 

15.12.2009


Předvánoční setkání seniorů

Zastupitelstvo obce Opatovice - komise kulturní, školská a sociální připravila ve spolupráci ze Základní a mateřskou školou v Opatovicích uspořádali již tradiční Předvánoční setkání seniorů. Pro seniory (občany starší šedesáti let) byl připraven bohatý kulturní program. Návštěvníky navštívil v průběhu večera také Mikuláš s andělem a čertem, který obdaroval všechny přítomné perníkovým znakem obce Opatovice. Akce to byla vydařená a všichni přítomní byli spokojeni.

odkaz na soubor

23.11.2009

 

 

Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 je poprvé zmíněna ve 28. kapitole akčního plánu Agenda 21, který je výsledkem konference Organizace spojených národů o  životním prostředí a rozvoji (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) z července roku 1992 v brazilském Rio de Janeiru. Agenda 21 vyzývá místní autority a samosprávy po celém světě ke  spolupráci se zájmovými skupinami na místní úrovni.

Místní agenda 21 je proces podporující zavádění principů udržitelného rozvoje do činnosti obce se zapojením veřejnosti. Důležitými principy udržitelného rozvoje jsou mimo jiné bezesporu střídmost a šetrnost, menší spotřeba zdrojů, ochrana a zlepšování životního prostředí a  celkové zlepšení kvality života. Udržitelný rozvoj ale není jen o  problémech životního prostředí, ale také o integraci ekonomických, sociálních a ekologických zájmů. Je třeba pochopit, že globální problémy mají souvislost s individuálními rozhodnutími na místní úrovni, tedy úrovní obcí, měst a mikroregionů. Proto místní zastupitelstva hrají v  procesech místní Agendy 21 rozhodující roli, především pro jejich plánovací, řídící, výchovnou pozici a možnost iniciovat akce podporující udržitelný rozvoj. Přesto záleží na udržitelném chování každého z nás.

Každá obec je specifická, některé aktivity by však v žádné místní Agendě neměly chybět. Podívejme se, které to jsou.

- řízení a zdokonalování procesu udržitelného rozvoje – udržitelnost jako součást řízení, nikoli jako dodatečný přídavek

- začleňování principů udržitelného rozvoje mezi priority projektů, plánů, záměrů a aktivit samospráv – nikoli pouze jako součást dokumentů, ale součást aktivit

- zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji a výchova – občané potřebují problematice rozumět, aby se mohli aktivně zapojovat

- poradenství a zapojování veřejnosti do rozhodování – je třeba se ptát občanů na místní problémy k zajištění jejich spoluúčasti

- partnerská činnost – místní Agendu 21 je možné realizovat pouze za pomoci partnerů, např. podnikatelů, představitelů veřejných podniků, nemocnic, dopravních podniků, různých komunit či dobrovolných skupin

- vytváření místní strategie udržitelného rozvoje nebo akčního plánu – zjištění naplněných a nenaplněných úkolů

- měření, sledování, informování a rozbor dosaženého pokroku – vytváření monitorovacích procedur, tzn. využití indikátorů udržitelného rozvoje, stanovení specifických cílů, informování o stavu udržitelného rozvoje.

Více informací: Agenda 21

Realizace místní Agendy v obci

Koordinátor místní agendy: Pavla Krbálková, tel.: 774 152215, e-mai:

pavla.krbalkova@seznam.cz

Téma 2009 pro mikroregion Záhoran

Obyvatelé mikroregionu Záhoran byli v 2. - 9. června 2009  během voleb do Evropského parlamentu zapojeni do ankety, při které hlasovali pro jedno z deseti témat. Byla tak odhalena klíčová témata nebo chcete-li problémy, které obyvatele devíti obcí mikroregionu trápí a  která považují za důležité. První tři vítězná témata jsou uvedena v  tabulce níže. Na závěr ankety byly předány věcné ceny 3 výhercům – hlasujícím, kteří uvedli své kontaktní údaje. V Záhoranu proběhlo předání cen 29. srpna během záhoranské olympiády v Provodovicích za hojné účasti veřejnosti. Akci zorganizovalo občanské sdružení Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, více na www.timur.cz

Počet zúčastněných osob v obci Opatovice: 111

3 vítězná témata (% celkem): 1. Nabídka volnočasových aktivit pro mládež (20%), 2. Systém péče o starší občany (19%), 3. Kultura a živý společenský život (17%)

Setkání se seniory

Dne 3.12.2009 proběhlo v obci Opatovice Setkání se seniory, kde byla diskutována nejpalčivější témata týkající se rozvoje obce. Všichni přítomní se shodli na tom, že by bylo dobré se zaměřit na témata z ankety "Téma pro Záhoran 2009". Zastupitelstvo obce bude toto zohledňovat při podávání žádostí o dotace v příštích letech a  přislíbilo, že bude dělat vše, co bude v jeho silách.

Vánoční přání

vánoční přání

Facebook

Místní rozhlas

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Meteostanice

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 22 °C 15 °C
neděle 23. 6. zataženo 23/14 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 23/15 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 27/15 °C

Mobilní aplikace

V Obraze
Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:
GooglePlay
AppStore