Obec Opatovice
Obec Opatovice

Aktuality z roku 2012

Aktuality z roku 2012

 

Rozsvícení vánočního stromu v Opatovicích

Mikulášské rozsvícení vánočního stromu proběhne 6.12.2012 od 17 hodin na návsi v Opatovicích. Zastupitelé obce zvou všechny spoluobčany, malé i velké na setkání s Mikulášem, andělem a čertem.  

Punč pro všechny nebude chybět.

Program a drobné dárky k zakoupení si připravily děti z MŠ a ZŠ Opatovice.  

Vánoční atmosféru navodí trubači.

 

ČSŽ Opatovice zve všechny své členy a příznivce na 3 ročník výšlapu na sv. Hostýn, kde nás čeká:


XIV. SVATOHUBERTSKÁ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ, 20. 10. 2010 

– od 9.15 h lovecká hudba a signály (Trubači OMS Přerov a hosté),

 10.00 hod. – průvod k obrázku sv. Huberta,

 10.15 hod. – Svatohubertská mše svatá - troubená mše sv. 

 poté doprovodný program: ukázky výcviku dravců , koncert duchovní hudby, výstava obrazů ,

 lukostřelba, výstavka umělecké činnosti myslivců atd.
Odjezd autobusem v 8 00 h – horní zastávka Bystřice p/H – linka na sv. Hostýn 8 43 h
Návrat individuálně 13 31( 15 35)h - Tesák – Bystřice P/H – Opatovice 14 21 ( 17 19)h.
OBČERSTVENÍ S SEBOU, JÍZDNÉ SI HRADÍ KAŽDÝ SÁM.

 

Den s regionem Hranicko láká na pétanquový turnaj, dorazí i polská delegace

Rozvojové organizace z Hranicka chystají na sobotu 13. října 2012 ve sportovním areálu ve Valšovicích už 6. ročník zábavní akce pod názvem Den s regionem Hranicko 2012. Hlavním programem je již tradičně pétanqueový turnaj tříčlenných družstev O pohár Mikroregionu Hranickos lákavými cenami pro nejlepší týmy. Pétanque je jednoduchá oddychová hra, u které i úplní nováčci dokážou vítězit nad zkušenými matadory, proto se nemusí vůbec bát ani ti, kdo by si tuto hru chtěli vyzkoušet poprvé. Začátek turnaje je v 9h, registrace od 8.30h. Družstva mohou zájemci přihlašovat na email vaculova@hranickarozvojova.cz do pátku 8.10 nebo ihne na začátku registrace.

Turnaje se zúčastní též dvě desítky hostů z polské gminy Kolonowskie, kteří zde jsou na partnerské studijní cestě. Vyhlašování výsledků zpestří svým vystoupením od 13.30h Dechová hudba Hustopeče nad Bečvou, zajištěn bude velkokapacitní stan s posezením, ochutnávka a prodej místních výrobků od Skaličského medu přes mošty z Lučic a pecáky z Hustopeč až po mléčné výrobky z Farmy Zdeňka. Chybět nebude guláš, klobásky a čepované pivo. 

Po celý den bude zajištěn program pro děti v dětském koutku plném her a soutěží, účastníci si mohou též zastřílet ze vzduchovky. V případě nepříznivého počasí proběhnou v krytém stanu náhradní turnaje v různých stolních hrách.

Na akci zvou srdečně pořadatelé Mikroregion Hranicko, MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko a Hranická rozvojová agentura.


 

 
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – ŘÍJEN
 
1. Ústecký triatlon
 
26. září se zúčastnila 4 družstva z naší školy závodů v Ústí.
Reprezentovali nás:
1.   třída – Anetka Adamová
                Peťa Pazdera
                Kája Musil
2.   třída - Peťka Frelichová
                Domča Lekešová
                Natka Macháňová
3.   třída - Terka Vašíčková
                Filip Růžička
                Vláďa Stržínek
4.   třída - Kuba Hostaša
                Hanka Hostašová
                Filip Hasilík
Štafeta se skládala ze tří disciplín : běh, jízda na kolečkových bruslích, jízda na kole (koloběžce). V silné konkurenci šesti škol jsme se umístili takto:
štafeta 1. třídy – 2. místo
štafeta 3. třídy - 3. místo
Všem našim sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a medailistům
B L A H O P Ř E J E M E !!!!!

 

 
s1
 s2

 

 
s3

 
s4
              
 
 
2. Návštěva divadla
 
Ve středu 10. října pojedou žáci 1. a 2. třídy do Ostravy do Divadla loutek. Podívají se na „ Čtyři pohádky s vlky za vrátky“.
Vstupné – 45,- Kč
Odjezd   - 7.45 od školy
Návrat   - kolem oběda
Jedeme společně s MŠ Paršovice, jízdné bude rozpočítáno podle došlé faktury.
 
 
 
3. Papírový král
 
ZŠ připravuje další ročník sběrové soutěže. Sbírají se noviny, časopisy a letáky. Papír není třeba třídit. Váha je k dispozici ve škole. Kontejner bude přistaven u kaple v termínu 15. – 19. 10.
Prosíme, aby se zúčastnilo co nejvíce osob, protože z výtěžku bude uhrazena doprava na plavání, popřípadě zakoupeny pomůcky do TV.
Všem předem děkujeme!
 
4. Podzimní prázdniny
 
-       budou 25. a 26. října.
A na závěr aktuální fotografie všech ročníků:
 s5
  s7    s8  sx


 


 


 


 


 


 


 

10. ročník her mikroregionu Záhoran
Do areálu malhotického parku se v sobotu 1.9.2012 sjely stovky lidí, aby přihlížely klání devíti obcí mikroregionu Záhoran,  které se utkaly v rámci jubilejních 10. her mikroregionu Záhoran. 
Každoročně staví každá obec do svého družstva 10 občanů, v nichž nesmí chybět dítě ve věku 6- 15 let a senior nad 55 let.
s6dr
Naši obec reprezentovali tito soutěžící – Číhalová Stanislava ( nejstarší ), Petr Aleš ( nejmladší ), Machancová Marie, Vinklárková Helena, Vinklárek Milan, Strnadel Miroslav st., Andrýsek Karel, Andrýsek Jakub, Šigut Adam, Plesník Lukáš. Patří jim velký dík, protože tvrdá příprava přinesla zasloužené ovoce –
rp
družstvo Opatovic v růžových trikotech s maskotem Růžového pantera obsadilo          1. místo    a odneslo si zlatý pohár.
Dík patří celému družstvu za poctivou přípravu na hry a reprezentaci obce.
Do poroty zasedla za naši obec Jolana Andrýsková.
Za pomoc při prodeji uzených žeber patří poděkovat panu Pazderovi, paní Milušce Kandlerové, Beatě a Marcele Deutscherovým.
Nesmíme zapomenout poděkovat úklidové partě Obecního úřadu za pomoc při úklidu parku v Malhoticích v neděli po hrách.

 
Konečné pořadí : 1. Opatovice
                               2. Malhotice
                               3. Býškovice
                               4. Rouské
                    5. - 6. Rakov , Paršovice
                    7. Všechovice
                                8. - 9. Provodovice, Horní Újezd     

 
Celé soutěžní klání bylo doplněno bohatým kulturním programem, takže se návštěvníci měli na co dívat i v přestávkách mezi soutěžními disciplínami.
O ozvučení a moderování celé akce se postaral Petr Andrys a Petr Koukal.  
 

 
Letos se soutěžilo v pěti disciplínách :
1.    Hod míče do basketbalového koše – hodnotil se čas i počet košů celého družstva. Nervozita udělala své a jediný kdo se trefil, byl Lukáš Plesník, ale i tak jsme skončili v této disciplíně na krásném 3. místě.
2.    Štafeta s klíštětem na zádech – tato disciplína byla trošku fyzicky náročnější. Jeden ze soutěžících se stal klíštětem (Aleš Petr) a ostatní jej na zádech přenášeli a předávali druhému jako při štafetě. V této disciplíně jsme obsadili opět 3. Místo
3.    Hod syrovým vejcem – tuto disciplínu jsme poctivě trénovali, ale i tak byla nervozita na místě. Vylosovali jsme si číslo devět. Všech osm družstev před námi tuto disciplínu nedokončila. Naše družstvo jako jediné vejce doházelo až k poslednímu soutěžícímu – Aleši – který ve výskoku nad hlavou vejce nejenže chytil, ale ani nerozbil. Celé družstvo tak vybojovalo 1. místo.
4.    Létající ubrus – toto byla co se týká taktiky nejnáročnější soutěž. Všech deset soutěžících muselo stát na líci ubrusu o rozměrech 225 x 145 cm, který museli převrátit na rubovou stranu, aniž by měli přešlap či z ubrusu úplně odstoupili. I přes 10 trestných vteřin za přešlap, jsme obsadili krásné 3. místo.
5.    Vypít 4 litry vody – úkolem celého družstva bylo vypít brčkem dlouhým asi 1m na čas 4 litry vody. Družstvo bylo ukázněné a celé odpoledne šidilo pitný režim a soustředilo se na poslední úkol. V této disciplíně skončilo družstvo na 1. místě.
 r2
                                  
 x

 c

 v

Hranické náměstí hostí další Farmářský trh regionu Hranicko

V pořadí už čtvrtý Farmářský trh regionu Hranicko proběhne tento pátek 14. září na Masarykově náměstí v Hranicích a to v době od 9 do 16 hodin. Zákazníky preferující skutečně kvalitní potraviny a řemeslné výrobky čeká na 40 prodejců z regionu či blízkého okolí. Organizátoři z Živnostenského odboru Městského úřadu v Hranicích a MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko zajistili tradičně velmi široký sortiment. Ten obsáhne vše od mléčných výrobků, masa a uzenin, ryb, medařských produktů, ovoce, zeleniny a třeba bioproduktů přes bylinky, koření, keře, květiny či keramiku až po bohatou nabídku občerstvení.

Opět se představí vybraní držitelé značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt, návštěvníci tak budou moci nakoupit mléčné výrobky z porubské Farmy Zdeňka, Skaličský med a svíčky z Včelí farmy Skalička, mošty a křížalky Eduarda Kozáka z Lučic, brambory ze Zemědělského družstva Partutovice nebo pecáky a koláčky z Teplické pekárny Libora Mrkvy. Ochutnávkou oceněných výrobků se též představí značka Regionální potravina Olomouckého kraje ve stánku Okresní agrární komory Přerov.

Tradičně bude trh doprovázet živá hudba, tentokrát v podání Hudecké muziky Franty Kopeckého, která zahraje a zazpívá v krytém stanu s posezením od 11 do 14 hodin.

 

 

Město Hranice Odbor Obecní živnostenský úřad MěÚ Hranice a 

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Vás srdečně zvou na v pořadí čtvrtý

 

 

POZVÁNKA NA SLAVNOST SVĚTLUŠEK

Spolek opatovské školy ve spolupráci se ZŠ srdečně zve děti i rodiče na tradiční Slavnost světlušek, která se koná 14. září 2012 v 16:00 hodin na hřišti TJ Sokol. Děti budou mít možnost strávit celé odpoledne s klaunem Hopsalínem, se kterým mohou tancovat, soutěžit o sladké odměny a na závěr nebude chybět světluškový průvod. Výroba lampiček proběhne na místě, občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno. Za trvalého deště se akce nekoná.

Přijďte se rozloučit s létem!


 

Pozvánka


 


 

 

0B


 

Fotbalový klub mládeže Opatovice – Všechovice

ve spolupráci s firmou

 

pořádají  v sobotu 23.6. 2012na hřišti Pod Hory v Opatovicích

 

fotbalový turnaj přípravek ZAPE CUP 2012

roč. 2001 a ml. ( již 15. ročník ).

                              

 začátek turnaje je v 9:00 hod.                  

Turnaje se zúčastní družstva:

Sokol Ratiboř               VTJ Spartak Lipník n. Bečvou

Sokol Bělotín                SK Hranice                                 

Sokol Ústí                     FKM Opatovice – Všechovice

Po celou dobu turnaje v provozu občerstvení, grilované speciality, pivo a nealkoholické nápoje

Pozvánka na hasičskou soutěž

 


 

Spolek opatovské školy ve spolupráci se ZŠ Opatovice srdečně zve děti, rodiče i prarodiče na dětský den, který se bude konat 3. června 2012 v 15:00 hodin na hřišti TJ Sokol Pod Hory.

Pro děti je připraven bohatý program:

- malování na obličej

- tvarování zvířátek a květin z balonků

- projížďky na koních

- soutěžní disciplíny

- pohádkový les

- ukázky práce psovodů z Mětské policie Hranice

- dárečky pro děti

- bohaté občerstvení

- na závěr velká hromada pěny

Neváhejte a přijďte, těšíme se na vás!!!!!!

Za vytrvalého deště se dětský den nekoná.


 

Májové oslavy

7.5.2012 proběhne v Opatovicích lampionový průvod.

Sraz v 19:30 hod. před hasičskou zbrojnicí.

Ve 20 hodin se odebereme k pomníku ve středu obce,

kde uctíme památku  padlým ve druhé světové válce.

Po krátkém programu budeme pokračovat na hřiště „Pod hory “.

 

Srdečně zvou zastupitelé obce Opatovice


 

Pozvánka na slet čarodějnic a jiné čarodějné čeládky

Ženy, báby a dívky všeho věku, nastartujte košťata či jiné létající vehikly a přileťte se trochu ohřát a zaskotačit si s ostatními čarodějnými živly   hřiště Pod Hory Opatovice.

Těšíme se na vás 30. 4. 2012 (pondělí)  v 16 :30 hodin...


Program

o  zahajující rej čarodějnic - představení favoritek na MISS - MINI,  MIDI,  MAXI,  HEXE

o  salon u BABY JAGY (líčení, cuchání a jiné zkrášlování)

o  získání listů Učedníka čarodějnického (soutěže)

o  zapálení ohně (omladině vyčarujeme  špekáčky)

o  skučení čestných hostů

Čarodějný i pivní lektvar a jiné zkažené dobroty jsou zajištěny.

Vstupní letový poplatek  dobrovolný. Za vytrvalého deště nelétáme!!!

                          Srdečně zve vrchní ježibaba a starší kolegyně.

 


 

Jarní výstava panenek v Opatovicích

Přijďte se podívat o víkendu 31.3. -1.4.2012 do Lidového domu v Opatovicích. Jako každým rokem se týden před velikonocemi bude v sobotu od 16 hod. koštovat – soutěž o čtvrtku slivovice a čtvrťku mřížkového koláče, ale současně proběhne po oba víkendové dny Jarní výstava panenek. V sobotu v době od 16 – 19 hod. a v neděli od 14 – 16 hodin se můžete přijít podívat na panenky a vše co k nim patří (kolébky, postýlky, kuchyňky apod. ).  K zakoupení zde budou šperky, perníky, košíky, včelí produkty, velikonoční vazby a další. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

 


 


 

 

Facebook

Místní rozhlas

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Meteostanice

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 27 °C 15 °C
pátek 19. 7. oblačno 27/15 °C
sobota 20. 7. zataženo 27/16 °C
neděle 21. 7. jasno 29/16 °C

Mobilní aplikace

V Obraze
Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:
GooglePlay
AppStore