Obec Opatovice
Obec Opatovice

Školní rok 2019/2020

Září 

1. Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v uterý 1. září v 8,00 v Lidovém domě v Opatovicích. 

Program: 1. Uvítání žáků 1. třídy 

                    2. Seznámení s organizací nového školního roku

Po slavnostním zahájení  do školy přechází pouze rodiče a žáci 1.ročníku na třídnickou hodinu. Vezměte prvňáčkům aktovky a přezůvky do školy.

2. Organizace zahájení školního roku

Ve středu 2. září proběhnou třídnické hodiny, vyučování ve všech třídách bude ukončeno 4. vyučovací hodinou. Od čtvrtku nabíhá výuka dle rozvrhů.

Upozornění - po dobu dopravní výluky bude zahájení vyučování posunuto na 7,55. Vyučování bude ukončeno 11,25  pro 4. hodinu a 12,25 pro 5. vyučovací hodinu.

3. Školní družina

Provozní doba : ranní - od 6, 45 hod.

                            odpolední – do 16, 00 hod.

Platba - 150 Kč za měsíc, vybírá p.vychovatelka čtvrtletně do 15. v měsíci (září, prosinec, březen),  snížená platba 50 Kč za měsíc pro žáky, kteří navštěvují družinu ve   zkráceném režimu tj. jeden den v týdnu.

Zajistěte dětem vhodné oblečení a obuv  podle roční doby ( možno využít cvičební úbor), přezůvky.

Pečlivě vyplňte a podepište zápisní lístek z obou stran, zejména odchody dětí!

4. Plavecký výcvik

Termín výcviku: každé úterý od 8. 9. do 10. 11.

Odjezd: 7. 30 od školy, sraz nejpozději v 7.20 / žáci 4. ročníku v 7. hod. ve škole/

Platba do 16. října.

S sebou: - podepsaná igelitová taška (jméno žáka, škola)

- plavky, ručník, mýdlo, hřeben, kapesníky, gumičky do vlasů, čepice

5. Kroužky (říjen – květen)

Platba za kroužek je 250 Kč na pololetí. Datum  zahájení jednotlivých kroužků bude upřesněn.

Nabízíme:

Anglický jazyk              -  2. ročník,  L. Hefková                  Čt 5. vyuč. hod.

Zumba                            -  1. až 4. ročník, J. Palová               Po 13,15 – 14,00

Výtvarný kroužek       -  1. až 4. ročník,  P. Kristová          Út 13,15 – 14,00

5. Rozvrhy tříd

kkkk

 

 

Červen

 

Jednou na to budeme v kronikách koukat...

kkkkk

 

1. Školní focení

Ve středu 3. června proběhne školní focení. 

2. Závěrečné třídní schůzky

V úterý 16. června se uskuteční závěrečné třídní schůzky jednotlivých tříd. Upřesnění času najdou rodiče  v žákovských knížkách svých dětí.

3. Poděkování za sběr starého papíru

Velmi děkujeme všem, kteří přispěli k naplnění kontejneru starým papírem a přispěli tak na aktivity školy pro děti.

4. Vysvědčení

Školní rok bude ukončen 30. června předáním vysvědčení v 1. vyučovací hodině. Děti z Rakova a Paršovic odjíždějí autobusem v  8.16. Družina již není zajištěna.

Přejeme vám klidné a příjemné strávení prázdninových dnů!

Květen

1. Pokyny k znovuotevření školy od 25. května včetně školní jídelny

Na základě metodických pokynů k znovuotevření 1. stupně základních škol vám sdělujeme tyto informace:

  • v přídadě vašeho zájmu o opětovný nástup dítěte do školy odevzdejte  Čestné prohlášení, které vám bude v příštích dnech doručeno domů, nejpozději do 18. května. Vhoďte jej do schránky školy.
  • seznamte se se zněním Metodického pokynu:
  • Metodický pokyn k znovu otevření škol

2. Papírový král

Ve dnech 25. až 29. 5. bude u školy přistaven kontejner na sběr staeého papíru.

Březen 

Z důvodů opatření vlády ve smyslu uzavření základních škol oznamujeme rodičům tyto informace:

1. Zadávání domácí práce

Všichni rodiče budou kontaktováni třídními učiteli s žádostí o emailové adresy, na něž budou dětem zasílány pokyny ke školní práci pro následující dny.

2. Vyzvednutí pracovních sešitů a ostatních materiálů pro domácí výuku

Ve čtvrtek 19. 3. bude škola v čase od 8,00 -9,00 otevřena pro vyzvednutí zbývajícího výukového materiálu. Netýká se žáků 1. ročníku, kteří mají vše u sebe. Ostatní  se nemusí  dostavit osobně, lze poslat i přes spolužáky a rodinné příslušníky.

3. Formuláře k ošetřovnému

V případě zájmu o potvrzení volejte na číslo 776 473 001.

4. Uzavření MŠ a ŠJ Opatovice

S účinností od 17.3. 2020 bude uzavřena mateřská škola a školní jídelna.

Zobrazeno 1-30 ze 31

Jarní prázdniny

Datum: 21. 2. 2020

Jarní prázdniny jsou od 24.2. do 28.2.

#

Školní kolo pěvecké soutěže

Datum: 14. 2. 2020

Naše děti se jako každoročně zúčastní 18. února pěvecké soutěže Jindříchovský kokrháč. Abychom vybrali reprezentanty opravdu zodpovědně, uspořádali jsme školní kolo pěveckých dovedností. Přikládáme fotky, které dokládají nasazení i umístění našich zpěváků.

#

Soutěž Zdravá svačina

Datum: 31. 1. 2020

Děti 3. a 4. třídy se zapojily do soutěže pořádané Ovocentrem. V ní si po dobu jednoho týdne samy, či s pomocí laskavých rodičů připravovaly zdravé svačinky. Některé tomu věnovaly mnoho energie a času. A tak doufáme, že v soutěži obstojíme a pochlubíme se s nějakým umístěním.

#

Výchovný koncert

Datum: 27. 1. 2020

Výchovný koncert

#

Bruslení

Datum: 20. 1. 2020

Bruslení

Informace pro rodiče

Datum: 13. 1. 2020

Ve středu 22. ledna se uskuteční informativní třídní schůzky. Zahájeny budou v 14.00. Ukončeny v 16.00 v 1. a 2. třídě , v 16.30 v 3. a 4. třídě.

Pololetní vysvědčení bude vydáno 30. ledna.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 31. ledna.

Nástup do školy po vánočních prázdninách

Datum: 20. 12. 2019

Výuka bude zahájena v pondělí 6. ledna. Ten den zahajujeme i kurz bruslení. Dětem bude sdělen nový rozvrh tzv. bruslící. Termíny výuky a pokyny k platbě již děti obdržely, další bude předáno.

Vánoce ve škole

Datum: 16. 12. 2019

V pátek 20.12. uspořádáme tradiční vánoční den ve škole. Děti si navzájem předají dárečky, přinesou trochu cukroví na ochutnání. Pak se vypraví se zpěvy po vesnici a putování ukončí ve školce, kde se vzájemně pochlubí nacvičenými písněmi.

Platba družiny

Datum: 11. 12. 2019

Do pátku 13.12. prosíme o úhradu platby 450 Kč za druřinu ( prosinec - únor).

Kurz bruslení

Datum: 10. 12. 2019

Zajišťuje jej HC Valašské Meziříčí.

Koledování v Domově seniorů

Datum: 10. 12. 2019

V pátek 13.12. se vybraná skupinka dětí s paní ředitelkou vypraví za seniory do Lhotska, zde vystoupí s adventním představením, které jak doufáme, přinese a nakazí naše seniory atmosférou Vánoc očima dětí.

Výlet na hrad Šternberk

Datum: 9. 12. 2019

Ve čtvrtek 12.12. se vypravíme na celodenní výlet za Vánocemi v dobách dávných. Dovezeme i dáreček z vánoční dílny. Bližší informace děti obdrží ve škole.

Pozvání na rozsvěcování vánočního stromku v Opatovicích

Datum: 3. 12. 2019

V pátek 6. prosince od 17.00 si přijďte spolu s dětmi a učitelkami naší školy zazpívat u stromku.

#

Společný nácvik koled a vánočních písní

Datum: 2. 12. 2019

Společný nácvik koled a vánočních písní aneb celá škola pěje a muzicíruje!

#

Vyhodnocení Papírového krále

Datum: 29. 11. 2019

Vyhodnocení Papírového krále

#

Neplavecký rozvrh

Datum: 22. 11. 2019

Od pondělí 25. listopadu nabíhá neplavecký rozvrh.

#

Poslední ukázková hodina plavání

Datum: 20. 11. 2019

V úterý 19. listopadu proběhla poslední ukázková hodina plavání.

Setkání seniorů

Datum: 18. 11. 2019

Naše děti pod vedením paní ředitelky Jany Palové přepravují krátké vystoupení pro tradiční setkání seniorů, družina s paní vychovatelkou Veronikou Mlčákovou zase chystá drobné dárečky. I děti mateřské školky něčím přispějí k této akci. Všechny děti nazdobí vánoční stromečky, které se při této příležitosti poprvé předvedou, poté budou k vidění při adventních akcích.

Informace pro rodiče

Datum: 8. 11. 2019

V úterý 12. listopadu se konají informativní třídní schůzky. Přesný čas v jednotlivých třídách mají žáci uveden v žákovských knížkách.

V pátek 15. listopadu budou mít děti zapsánu v žákovských knížkách čtvrtletní klasifikaci.

Podzimní prázdniny

Datum: 25. 10. 2019

V pondělí 28. října je státní svátek. Ve dnech 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny.

Papírový král

Datum: 16. 10. 2019

V týdnu od 21. - 25. 10 bude před školu přistaven kontejner na sběr starého papíru. Podpořte tuto velmi úspěšnou akci a pomozte jako vždy. Děkujeme

#

Dopravní výchova

Datum: 14. 10. 2019

V pátek 18. října nás navštíví Městská policie v Hranicích s výukovým programem pro žáky 1. a 2. tříd. V něm se budou učit správnému chování chodce na komunikacích.

#

Soutěž ve vaření

Datum: 14. 10. 2019

V pátek 11. října se naše děti zúčastnily soutěže ve vaření pořádané ZŠ Všechovice v rámci akce Záhoran očima dětí.. Kromě souboje v kuchařských dovednostech se děti dozvěděly také spoustu informací o stravování a zdravé životosprávě. Soutěžící si odnesli několik diplomů.

Plán akcí na začátku školního roku

Datum: 9. 9. 2019

Od 13.9. do 4.10.

#

JUDO ve škole

Datum: 4. 9. 2019

JUDO ve škole

Seznam pomůcek

Datum: 2. 9. 2019

Seznam pomůcek

Plavecký výcvik

Datum: 2. 9. 2019

Termín výcviku: každé úterý od 11. 9. do 19. 11. (první lekce ve středu 11.9.)

Školní družina

Datum: 2. 9. 2019

Provozní doba:
ranní - od 6, 30 hod.
odpolední – do 16, 00 hod.

Informace o zájmových kroužcích

Datum: 2. 9. 2019

Činnost kroužků bude zahájena od října, končí v květnu.
Platbu 250,-Kč za kroužek na 1. pololetí zaplaťte do 11. 10. 2019 třídní učitelce.

Organizace zahajovacího týdne školního roku

Datum: 2. 9. 2019

V úterý se všechny děti dostaví do školy s aktovkami, vyučování bude v rozsahu 4 vyučovacích hodin věnovaným třídnickým pracem. Od středy nabíháme dle rozvrhu tříd.

Zobrazeno 1-30 ze 31

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Místní rozhlas

rozhlas

Meteostanice

Mapový portál

mapy

Mobilní aplikace

V Obraze
Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:
GooglePlay
AppStore

Aktuální počasí

dnes, pondělí 29. 5. 2023
slabý déšť 21 °C 10 °C
úterý 30. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 31. 5. jasno 21/11 °C
čtvrtek 1. 6. jasno 22/11 °C