Obec Opatovice
Obec Opatovice

Školní zpravodajství

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – únor

1. Školní kolo pěvecké soutěže

Naše děti se jako každoročně zúčastní 18. února pěvecké soutěže Jindříchovský kokrháč.  Abychom vybrali reprezentanty opravdu zodpovědně, uspořádali jsme školní kolo pěveckých dovedností. Přikládáme fotky, které dokládají nasazení i umístění našich zpěváků.vvvvvvvvvvvvvv

2. Soutěž  Zdravá svačina

Děti 3. a 4. třídy se zapojily do soutěže pořádané Ovocentrem. V ní si po dobu jednoho týdne samy, či s pomocí laskavých rodičů připravovaly zdravé svačinky. Některé tomu věnovaly mnoho energie a času. A tak doufáme, že v soutěži obstojíme a  pochlubíme se s nějakým umístěním.

vvvvvvvvvvBedlivému pozorovateli fotek neujde, že naše řady v průběhu akce řídly, neboť ani zdravé svačinky nás neuchránily před lavinou chřipky, která nás potkala. 

Velké díky patří naší paní družinářce Veronice Mlčákové, která akci zdokumentovala a velmi pěkně připravila k prezentaci.

3. Jarní prázdniny jsou 24.2. - 28.2.

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – leden

 

Fotozpravodaj

Výchovný koncert

vvvv

Bruslení

bbbb

1. Ve středu 22. ledna se uskuteční informativní třídní schůzky. Zahájeny budou v 14.00. Ukončeny v 16.00 v 1. a 2. třídě , v 16.30 v 3. a 4. třídě.

2. Pololetní vysvědčení bude vydáno 30. ledna. Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 31. ledna.

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – PROSINEC

Aktuálně:

Společný nácvik koled a vánočních písní aneb celá škola pěje a muzicíruje!

kkkkkkkPřástky

p1. Pozvání na rozsvěcování vánočního stromku v Opatovicích

V pátek 6. prosince od 17.00 si přijďte spolu s dětmi a učitelkami naší školy zazpívat u stromku.

2. Výlet na hrad Šternberk

Ve čtvrtek 12.12. se vypravíme na celodenní výlet za Vánocemi v dobách dávných. Dovezeme i dáreček z vánoční dílny. Bližší informace děti obdrží ve škole.

3. Koledování v Domově seniorů

V pátek 13.12. se vybraná skupinka dětí s paní ředitelkou vypraví za seniory do Lhotska, zde vystoupí s adventním představením, které jak doufáme, přinese a nakazí naše seniory atmosférou Vánoc očima dětí.

4. Vánoce ve škole

V pátek 20.12. uspořádáme tradiční vánoční den ve škole. Děti si navzájem předají dárečky, přinesou trochu cukroví na ochutnání. Pak se vypraví se zpěvy po vesnici a putování ukončí ve školce, kde se vzájemně pochlubí nacvičenými písněmi.

5. Nástup do školy po vánočních prázdninách

Výuka bude zahájena v pondělí 6. ledna. Ten den zahajujeme i kurz bruslení. Dětem bude sdělen nový rozvrh tzv. bruslící. Termíny výuky a pokyny k platbě již děti obdržely, další bude předáno. 

6. Kurz bruslení

Zajišťuje jej HC Valašské Meziříčí.

Termín: pondělí 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3. 2020

Odjezd od školy: 6,50 ( sraz v 6,45 hod., dojíždějící děti přijedou na 6,50 z Paršovic)

Příjezd: 10,30 ( ve všech třídách následuje výuka 4. a 5. vyučovací hodiny, upravené rozvrhy jednotlivých tříd předává třídní učitel)

S sebou:               a) vhodné oblečení na bruslení (děti jej mají na sobě již z domu)

b) do tašky nebo batohu zabalit brusle, přilbu označenou viditelně jménem, svačinu a učení na jednu  vyučovací hodinu

c) do další tašky, která zůstává ve škole  nachystat učení na 4. a 5. vyučovací hodinu

Cena: 1 350 Kč (750 Kč kurz, zbytek záloha na dopravu), částku uhraďte do 13.12.2019

Změna rozvrhu a další upřesňující informace  vám budou podány před zahájením kurzu.

Dětem, jejichž rodiče se podíleli na realizaci školní zábavy bude na platbu kurzu přispěno částkou 500 Kč z výtěžku z této akce. 

7. Platba družiny

Do pátku 13.12. prosíme o úhradu platby 450 Kč za druřinu ( prosinec - únor).

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – listopad

 

Aktuálně: 

V úterý 19. listopadu proběhla poslední ukázková hodina plavání. 

ppppp

Od pondělí 25. listopadu nabíhá neplavecký rozvrh.

rr

r2

r3

r4

 

Kurz bruslení zahajíme v pondělí 6. ledna 2020.

Vyhodnocení Papírového krále

pppppppp

1. V úterý 12. listopadu se konají informativní třídní schůzky. Přesný čas v jednotlivých třídách mají žáci uveden v žákovských knížkách.

2. V pátek 15. listopadu budou mít děti zapsánu v žákovských knížkách čtvrtletní klasifikaci.

3. Setkání seniorú

Naše děti pod vedením paní ředitelky Jany Palové přepravují krátké vystoupení pro tradiční setkání seniorů, družina s paní vychovatelkou Veronikou Mlčákovou zase chystá drobné dárečky. I děti mateřské školky něčím přispějí k této akci. Všechny děti nazdobí vánoční stromečky, které se při této příležitosti poprvé předvedou, poté budou k vidění při adventních akcích.

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – říjen 

1. Soutěž ve vaření

V pátek 11. října se naše děti zúčastnily soutěže ve vaření pořádané ZŠ Všechovice v rámci akce Záhoran očima dětí.. Kromě souboje v kuchařských dovednostech se děti dozvěděly také spoustu informací o stravování a zdravé životosprávě. Soutěžící si odnesli několik diplomů. 

1. místo - A. Michalíková

2. místo - K. Matýsková

3. místo - E. Mlčáková

3. místo - K. Štukovská

vvvvvvvvvv

2. Dopravní výchova

V pátek 18. října nás navštíví Městská policie v Hranicích s výukovým programem pro žáky 1. a 2. tříd. V něm se budou učit správnému chování chodce na komunikacích.

pppppp

3. Papírový král

V týdnu od 21. - 25. 10 bude před školu přistaven kontejner na sběr starého papíru. Podpořte tuto velmi úspěšnou akci a pomozte jako vždy. Děkujeme

4. Podzimní prázdniny

V pondělí 28. října je státní svátek. Ve dnech 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny.

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – září

 

Plán akcí na začátku školního roku

4.9.  - JUDO ve škole

vvvvvvvvvvvv

13.9. - Ředitelské volno, příprava na oslavy výročí školy

14.9.  - Oslava výročí 125 let školy v Opatovicích

ZŠ Opatovice - plakát.pdf (210.3 kB)

20.9. - Sportovní dopoledne s fotbalem

21.9.  - Školní zábava

22.9. - Uzávěrka soutěže Malý kuchař

ZOD informace z webu.pdf (502.1 kB)

25.9. - Dopravní soutěž pro 3. a 4. ročník v ZŠ Struhlovsko

4.10. - Soutěž Kuchaři v ZŠ Všechovice

 

1. Slavnostní zahájení školního roku

Nový školní rok společně zahájíme v pondělí 2. září v 8,00 v Lidovém domě v Opatovicích. Po té se pouze žáci 1. ročníku spolu s rodiči přesunou do školy, kde se od své třídní učitelky dozví další pokyny.

2. Organizace zahajovacího týdne školního roku

V úterý se všechny děti dostaví do školy s aktovkami, vyučování bude v rozsahu 4 vyučovacích hodin věnovaným třídnickým pracem. Od středy nabíháme dle rozvrhu tříd.

3.Informace o zájmových kroužcích

Flétna                                    -  1. až 4. ročník,  L. Rychnovská   Po 13,15 – 14,00

Náboženství         (zdarma)   -  1. až 4. ročník,  J. Červenka        Po

Sportovní kroužek                 - 1. až 4. ročník, P. Kristová           Út 13,45 – 14,30

Výtvarný kroužek                  -  1. až 4. ročník,  S. Stržínková      Čt 14,00 – 14,45

AJ                                          - 2. ročník,  S. Stržínková               Čt 13,00 – 13,45

Platbu 250,-Kč za kroužek na 1. pololetí zaplaťte do 11. 10. 2019 třídní učitelce.

Činnost kroužků bude zahájena od října, končí v květnu.

4. Školní družina

Provozní doba : ranní - od 6, 30 hod.

                            odpolední – do 16, 00 hod.

Platba - 150 Kč za měsíc, vybírá p.vychovatelka čtvrtletně do 15. v měsíci (září, prosinec, březen),  snížená platba 50 Kč za měsíc pro žáky, kteří navštěvují družinu ve   zkráceném režimu tj. jeden den v týdnu.

Zajistěte dětem vhodné oblečení a obuv  podle roční doby ( možno využít cvičební úbor), přezůvky a krabičku papírových kapesníků.

Pečlivě vyplňte a podepište zápisní lístek z obou stran, zejména odchody dětí!

5. Plavecký výcvik

Termín výcviku: každé úterý od 11. 9. do 19. 11. (první lekce ve středu 11.9.)

Odjezd: 7. 30 od školy ( čekáme na příjezd autobusu od Paršovic )

S sebou: - podepsaná igelitová taška (jméno žáka, škola),  plavky, ručník, mýdlo, hřeben, kapesníky, gumičky do vlasů, čepice

6. Seznam pomůcek

1. třída - předán v Předškoličce

2. třída 

2 malé folie a 1 velkou, obaly na sešity a knihy, pravítko dlouhé, tužky č. 2  a č.3, guma, strouhátko, pastelky (12 barev), pero 2 kusy

Vv a Pč: anilinové barvy ne vodové, temperové barvy, štětec kulatý i plochý (u obou variant tenký a silnější např. číslo 4 a 12),  nůžky, lepidlo tuhé v tubě, olejové pastely ne umělecké, suché pastely, voskovky, plastelína, černý fix tenký a silnější,  kelímky na vodu, hadříky, staré noviny, pracovní oděv

Kupujte širší škálu barev ne jen základní.

Tv: zavazovací pevná obuv, tepláková souprava, triko s krátkým rukávem, švihadlo, dívky gumičky do vlasů

3. třída

2 malé folie , obaly na sešity a knihy, pravítko dlouhé, tužky č. 2  a č.3, guma, strouhátko, kružítko, pastelky, pero 2 kusy

Vv a Pč: anilinové barvy ne vodové, temperové barvy, štětec kulatý i plochý (u obou variant tenký a silnější např. číslo 4 a 12),  nůžky, lepidlo tuhé v tubě a malý herkules, olejové pastely ne umělecké, suché pastely, voskovky, plastelína, černý fix tenký a silnější,  kelímky na vodu, hadříky, staré noviny, pracovní oděv

Kupujte širší škálu barev ne jen základní.

Tv: zavazovací pevná obuv, tepláková souprava, triko s krátkým rukávem, švihadlo, dívky gumičky do vlasů

4. třída

2 malé folie , obaly na sešity a knihy, pravítko dlouhé, trojúhelník s dobře viditelnou ryskou, tužky č. 2  a č.3, guma, strouhátko, kružítko, pastelky, pero 2 kusy

Vv a Pč: anilinové barvy ne vodové, temperové barvy, štětec kulatý i plochý (u obou variant tenký a silnější např. číslo 4 a 12),  nůžky, lepidlo tuhé v tubě a malý herkules, olejové pastely ne umělecké, suché pastely, voskovky, plastelína, černý fix tenký a silnější,  kelímky na vodu, hadříky, staré noviny, pracovní oděv

Kupujte širší škálu barev ne jen základní.

Tv: zavazovací pevná obuv, tepláková souprava, triko s krátkým rukávem, švihadlo, dívky gumičky do vlasů

 

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – červen

Fotozpravodaj

Den matek

v

vvv

v

vvvvBeseda s cestovatelem Tomem

mmBeseda s paní Pospíšilovou  spisovatelkou pro děti

ss

Dílničkavvvvvvvvvv

2. Turnaj ve vybíjené

V pátek 14.6. naše škola pořádá každoroční turnaj ve vybíjené. Zveme na něj spřátelené malotřídní školy. Věnujeme mu celé páteční dopoledne. Děti potřebují sportovní oblečení, školní trika, kšiltovky. Akce se pravděpodobně ukončí kolem poledne.

3. Závěrečné informativní třídní schůzky

Ve středu 19. 6. od 14,00 do 16,00 proběhnou informativní třídní schůzky.

4. Organizace výuky

Do 19. 6. probíhá výuka ve všech třídách dle rozvrhu. Ve čtvrtek 20.6 a pátek 21.6. je plánováno předávání učebnic, úklid tříd a šaten. Po tyto dny je vyučování ve všech třídách do 11,25.

5. Škola v přírodě

Dle instrukcí z předešlého měsíce posílejte platby a požadované tiskopisy.

6. Závěr školního roku

V pátek 28.6. se ihned v 7,45 předává vysvědčení tak , aby děti stihly odjezd autobusu do Paršovic a Rakova po 8. hodině. Oběd je hromadně odhlášen, provoz družiny je již ukončen.

Školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen v pondělí 2.9. v 8 hodin v Lidovém domě v Opatovicích.

Pěkné léto přeje ZŠ Opatovice!

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – květen

1. Ohlédnutí za zápisem

Ve středu před Velikonocemi se uskutečnil zápis do naší školy. Po předchozí předškoličce ho již neprovázela velká tréma, jen atmosféra byla sváteční, jak dokládají fotografie. A jak dopadl? Pro příští rok se naše škola rozroste o 12 prvňáčků.

vvvvvvvvv

2. Besídka ke Dni matek

Besídka se proti zveřejněnému datu přesouvá na 16. května v čase od 15,30 v Lidovém domě v Opatovicích.  Srdečné zveme nejen maminky, ale všechny, kdo se těší na pěvecké, herecké, sportovní a muzikální výkony našich dětí.

3. Papírový král

V termínu 13. - 20. 5. bude přistaven kontejner na sběr papíru, děkujeme za vaši účast! Prosíme, kartony ne!!!

4. Beseda se spisovatelkou paní Pospíšilovou

V pátek 17. května přivítáme ve škole spisovatelku paní Pospíšilovou, známou autorku  dětské literatury. 

5. Tomík na cestách

V pondělí 20.5. nás opět navštíví Tomík na cestách, který dětem velmi poutavě vypráví o svých cestovatelských zážitcích. Minulou cestu po vzdálených zemích podnikl na kole. Tentokrát zvolil  ještě méně obvyklý dopravní prostředek pro dlouhé putování. Jaký se dozvíme z jeho vyprávění.

6. Dílničky s rodiči

Ve středu 22. května se od 14,00 do 17,00 uskuteční školní dinička s rodiči na téma " Ozdob si textil pomocí razítek".  Barvy, raznice zajistíme, jednobarevné textilie (nejlépe plátno nebo bavlna si přineste - trička, tašky, prostírky atd.). Ve škole připravíme jednu třídu k tvoření a druhou k občerstvení s kávou, čajem a nějakou dobrotou. Máte - li chuť, rádi vás uvítáme! Potěší i drobný příspěvek do nabídky domácích zákusků, předem děkujeme a těšíme se na společně strávené odpoledne.

7. Turnaj ve florbalu

Dostali jsme pozvání na turnaj ve florbale  od spřátelené školy ve Vitonicích.  Akce se pořádá 24.5. v rámci vyučování. Soutěží se ve třech kategoriích ( 1. a 2. tř., 3. tř., 4.-5. tř.). Do každé vyšleme 5 dětí. Zatím jen lehce trénujeme, v červnu čekejte foto a výsledky.

8. Hudebně vzdělávací program

V úterý 28.5. proběhne ve škole vzdělávací vystoupení věnované prezentaci tvorby hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – duben

 

Letošní předškolička

pvvv

Ukázka práce našich dětí z velikonoční výstavky 

vvvvv1.Čtvrtletní klasifikace

Dne 15.4. obdrží děti čtvrtletní klasifikaci do žákovských knížek. V týdnu od 8.4. do 12.4. proběhnou čtvrtletní práce.

2. Pozvání k zápisu do 1. třídy

Ve středu 17. dubna od 14,00 do 17,00 zveme rodiče budoucích prvňáčků k zápisu do 1. třídy. Vezměte s sebou rodný list dítěte.

Pro budoucí prvňáčky již probíhá předškolička. Děti mají 3 setkání se svou budoucí paní učitelkou, spolužáky a třídou. Ochutnávají, jak to ve škole vypadá. Z posledního setkání pořídíme fotografie. Všem předškoláčkům přejeme pěkný zápis!

3. Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 18. dubna mají děti velikonoční prázdniny.

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – březen

Aktuální informace

Škola v přírodě ve školním roce 2018/2019

Místo: Soláň Chata Čarták

Termín: 24.6. - 27.6. 2019

Předpokládaná cena 1 900Kč / vybíráme zálohu 1 000Kč.

Hromadné třídní schůzky celoškolní

Čtvrtek 4.dubna od 15,30 v učebně 4. ročníku.

Program:  - organizace závěru školního roku

 

1.Jindřichovský kokrháč

Na konci února se naše dětí zúčastnily tradiční pěvecké soutěže v Jindřichově. S medailí se vrátila Sylva Růžičková. Ostatní si užili den zpěvu a pěkně reprezentovali naši školu, za což jim děkujeme.

kkkkkkk2. Pozvání na maškarní bály

Paršovice - 9.3. od 15,30 v místní sokolovně

Opatovice - 16.3. od 15,00 v lidovém domě

 

 

3. Žádost o pomoc

Žádáme rodiče o pomoc při organizaci maškarního bálu pro děti v Opatovicích. 

Můžete přispět těmito aktivitami:

- drobným dárkem do tomboly ( pošlete po dětech do 8.3.)

- napečením cukroví do balíčků

- balením tomboly

- chystáním losů

- přípravou sálu

Rozpis, kde se můžete zapsat, bude vyvěšen ve škole u šaten.

Děkujeme za vaši pomoc!

 

4. Záloha na školu v přírodě

Do pátku 8.3. vybíráme zálohu 1 000 Kč na školu v přírodě. Bližčí informace byly podány na třídních schúzkách.

5. Recitační soutěž

Po letech jsme s dětmi uskutečnili soutěž v recitaci. Nejprve si každá třída uspořádala vlastní kolo, z něj vybrala recitátory do soutěže školní  ve dvou kategoriích. V mladších se umístili na prvních třech místech V. Strnadel, R. Přibyl a F. Strnadel. V kategorii starších to byli T. Ančinec, A. Strnadel a A. Režná. Soutěž se všem velmi líbila a dá se říct, že se určitě stane pravidelnou v našich aktivitách.

rrrrrr

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – únor

 

1.Fotografie z výuky bruslení

bbb

b

b

b

bbbbbbbb

2. Oznámení o platbách na 2. pololetí

Vybíráme tyto platby:

a) 100Kč do třídního fondu na platbu sešitů a pomůcek do výchov

b) 250 Kč za kroužek, kroužek VV a AJ jen 200Kč

3. Jarní prázdniny

Od pondělí 18.2. do pátku 22.2. jsou jarní prázdniny.

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – leden

 

POZOR , ZMĚNA INFORMACE O ZÁVĚREŇÉ LEKCI BRUSLENÍ!!!

BUDE  od 8,15 do 9,15.

 

Jak jsme se loučili s loňským rokem? 

Jako každý rok jsme si přinesli dárečky a ochutnávky cukroví. Vyhodnotili jsme podzimního papírového krále. A nakonec jsme s vánočními písněmi obešli vesnici. Vše zdokumentováno na fotografiích.

 

vvvvvvvvvvvv

1.V úterý 22. ledna se od 14,00 do 16,00 konají informativní třídní schůzky.

2. V pátek 25.ledna se uskureční poslední lekce kurzu bruslení. Všichni rodiče jsou tímto zváni ke shlédnutí bruslařských dovedností svých dětí. Ukázka bude od 8, 45 na zimním stadionu ve Valašském Meziříčí.

3.. Pololetní vysvědčení se rozdává 31.1. a prázdniny jsou v pátek 1. února.

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – prosinec

1.Fotografie ze života školy v předvánočním čase

Výukový koncert, velmi pěkná akce dvojice pánů Lahoda - Dubnička. Učili děti, jak se tvoří píseň.

dddVýlet za adventní náladou do zámku v Čechách pod Kosířem

vvvvvv

vvvvvv

 

2. Organizace závěru kalendářního roku

20. prosince - vánoční chvilka ve škole, rozdávání dárků, ochutnávka cukroví, vyhodnocení papírového krále, koledování s kytarou a zpěvy po vesnici

21. prosince - bruslení

Po oba tyto dna bude výuka ve všech třídách ukončena 4. vyučovací hodinou.

3. ledna - návrat do školy po vánočních prázdninách

Milý a láskyplný čas vánoční přejí všem  zaměstnanci ZŠ Opatovice

 

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – listopad

1.Třidní schůzky

Ve úterý 6. listopadu se uskuteční třídní schůzky.

1. ročník - konzultace 14,00 - 16,00

2. a 3. ročník - konzultace 15,00 - 17,00

4. ročník - společná od 15,30

2. Čtvrtletní klasifikace

K 15.11. bude dětem do žákovské knížky zapsána klasifikace na 1. čtvtletí.

3. Závěrečná lekce plavání

V úterý 20.11. od 8,00 jsou všichni zváni na závěrečnou lekci plavání do hranické plovárny.

4.  Výuka bruslení

Po loňském úspěchu opět zařazujeme do výuky hodin tělesné výchovy kurz bruslení.

Zajišťuje jej HC Valašské Meziříčí.

Termín: pátek 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 4.1., 11.1., 18.1., 25.1. 2018/19

Odjezd od školy: 6,50

Cena: 1 260 Kč (750 Kč kurz, zbytek záloha na dopravu), částku uhraďte do 15.12.2018

Vybavení: vhodné zimní oblečení, přilba ( označená čitelným štítkem se jménem), brusle, pevné zimní rukavice (ne pletené).

Změna rozvrhu a další upřesňující informace  vám budou podány před zahájením kurzu.

Dětem, jejichž rodiče se podíleli na realizaci školní zábavy, bude na platbu kurzu přispěno z výtěžku z této akce. 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – říjen

 

1. Záčínáme provoz školních kroužků

Flétna: pondělí - po skupinkách 13,15 - 14,00

Náboženství: pondělí - 1. skupina (1. a 2. tř.) 12,20 - 12,50

                                   - 2. skupina (3. a 4. tř.) 13,20 - 13,50

Sportovní: úterý - 1. skupina (1. a 2. tř.) 13,15 - 14,00

                          - 2. skupina (3. a 4. tř.) 14,00 - 14,45

Anglický: čtvrtek - 12,30 - 13,15

Výtvarný: čtvrtek - 13,15, - 14,00

Prosíme o uhrazení plateb 250 Kč/ kroužek

2. Koncert Abraka muzika

V pondělí 8. října se v rámvi vyučování zúčastníme koncertu skupiny Abraka muzika. Vybíráme 60 Kč na vstupné.

3. Výuka v muzeu se čtvrťáky

Žáci 4. třídy se vypraví v rámci výuky vlastivědy na celodenní výlet do Muzea J.A.Komenského v Přerově. Všechny bližší informace dostali od vyučující paní Ančincové.

4. Poszimní Papírový král

V týdnu od 23.10. do 26.10. bude ke škole přistaven kontejner na sběr starého papíru.

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – září

 

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 se uskuteční 3. září v 8,00 v Lidovém domě v Opatovicích. Prvńáčci se po té i s rodiči spolu s paní učitelkou přesunou do školy pro všechny další informace. Těšíme se na další společný rok, pracovníci ZŠ Opatovice

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – červen

 

Co se událo v květnu

Besídka ke Dni matek

mmmmmmmPěvecká soutěžkkk

Výlet na bouzovský hrad

bbbbbbbbbbbbbbb

b1. Pasování čtenářů 12.6.

Žáci 1. třídy budou v místní knihovně pasování paní knihovnicí na čtenáře.

2. Třídní schůzky 13.6. v 15,30 hromadné pro všechny třídy

Ve středu se v učebně 2. a 4. třídy uskuteční hromadna třídní schúzka. Rodiče získají informace o organizaci závěru školního roku. Po ní lze navštívit třídní učitele ke konzultacím o dětech.

3. Ústecký tritlon 15.6.

V pátek se zúčastníme ústeckého triatlonu. Z každé třídy vybereme tři žáky, ti nás budou reprezentovat v běhu, jízdě na kolečkových bruslích a kole nebo koloběžce.

4. Turnaj ve vybíjené 27.6. 

Závěr školního roku patří turnaji malotřídních škol, který pořádá naše škola. Tak nám držte palce!

5. Rekord - živý řetěz 28.6. 

A úplný závěr bude v zážitcích živého žetězu dětí z hranických škol, kterého se také zúčastníme. Po této rekordní akci následuje program plný zábavy.

6. Hurá prázdniny - vysvědčení 29.6. 

Nástup do školy 3.9. pondělí

 

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – květen

Obrázky ze života školy

Výlet do Svíčkárny RODAS - velmi zdařilý výlet, hlavně díky dvěma netradičním pomocníkům...

ssssssssssss

Vyhodnocení výtvarné soutěže vvPrvní výkres vytvořila školní družina. Získala za něj 2. místo. Stejné ohodnocení meli i prvňáčci, jak dokazuje další fotografie.

Výtvarničení se druháky a čtvrťáky

mmmmmm

Návštěva knihovny

z

 

1. Papírový král

Je zahájen další sběr starého papíru, doba přistavení kontejneru byla prodloužena do příštího čtvrtku, tedy do 10. května.

2.Přírodovědná vycházka

V pondělí 7. května půjdeme se všemi dětmi v rámci vyučování na vycházku do okolí Hranické propasti.

 • Cesta tam je pěšky, zpět autobusem z Teplic v 11,10.
 • Po příjezdu se přesuneme na oběd. Provoz družiny je zachován v plném rozsahu.
 • Dětem nabalte svačiny, drobné kapesné, vhodné oblečení a obutí

3.Besídka pro maminky

Ve čtvrtek 17. května od 15,30 proběhne v Lidovém domě v Opatovicích tradiční besídka pro maminky, ale i babičky, tety a vůbec všechny, koho potěší shlédnout program, který si děti připravily. Přejeme pěknou zábavu!

 

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – duben

Obrázky ze života školy

Návštěva Muzea J. A. Komenského

r

rrrrrrrVynášení Morény

mmmmmmmmmmmmmmmmmVelikonoční dílna

vvvvvvvvvvvvvvvvvv1. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

V úterý 3. dubna a ve čtvrtek 5. dubna nás navštíví děti z MŠ v Opatovicích a v Paršovicích. Příjdou si prohlédnout školu a budoucí spolužáky. Prvňáčci s paní učitelkou Rychnovskou jim ukáží, jak to v té "velké škole" vypadá.

2. Zápis do ZŠ Opatovice

Ve středu 11. dubna od 14,hod do 17, hod. proběhne zápis do 1. třídy. S sebou vezměte rodný list dítěte. 

3. Beseda s paní knihovnicí

Ve středu 11. dubna  jako již tradičně jednotlivé třídy navštíví v rámci vyučování místní knihovnu. Paní knihovnice děti seznámí s jejím provozem.

4. Třídní schůzky

V úterý 17. dubna proběhnou informativní třídní schůzky. Předpokládaný čas je od 14,hod do 16, hod. Časy jednotlivých tříd budou přesně sděleny v žákovských knížkách.

5. Papírový král

Od 30.4 do 4.5 bude ke škole přistaven kontejner na sběr starého papíru. Opět čekáme na nejaktivnější sběrače, které budeme moci vyhlásit "Papírovými krály".

 

 

ŠKOLNÍ  ZPRAVODAJSTVÍ – březen

 

 

 1. Výuka v muzeu pro žáky 3. a 4. třídy

 

úterý 13.3. 2018 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastní výuky v přerovském muzeu.

Program:

 • O rytířské zbroji (3.  a 4. ročník)
 • Cesta pro mladé badatele.... ( 3. ročník)
 • Jak  k nám lovci mamutů..... (4. ročník)

Organizace:

Odjezd: 6, 50 autobusem z Opatovic (paršovské děti vyjíždí tímto spojem z Paršovic), dále vlakem z Hranic do Přerova

Příjezd: 13,21 do Opatovic ( paršovské děti, které nepřechází do družiny, pokračují tímto spojem domů)

Cena: 200 Kč (vstup muzeum 80 Kč a jízdné )

S sebou: batůžek, svačina – dostatečná, oběd bude zrušen, drobné kapesné

Důležité! Zapište dětem z Paršovic do deníčků, zda mají na zpáteční cestě vystoupit v Opatovicích a jít do družiny nebo smějí pokračovat domů.

 

 

 1. Školní karneval poděkování

 

V sobotu 24. února se uskutečnil v Lidovém domě v Opatovicích školní karneval. Děkujeme všem za pomoc při jeho organizaci.

 

 

 1. Závěrečné bruslení

V pondělí 19. března proběhne poslední lekce výuky bruslení. Všichni rodiče jsou srdečně zváni. Podrobné informace již děti obdržely.

 

 1. Velikonoční dílna

Na středu 28. března jsme uchystali pro děti velikonoční dílnu. Výuka nebude v podobě na jakou jsou děti v tento den zvyklé, ale  celé vyučování bude o Velikonocích. Upečeme velikonoční perníčky, vyrobíme ozdobené vajíčko a povykládáme o zvycích svátků jara.

 

 1. Jarní prázdniny

Od 29.3. do 2. 4. proběhnou Velikonoční prázdniny

 

 1.  Zápisu dětí do 1. třídy 

Připomínáme termín zápisu dětí do 1. třídy – 11. duben 2018 !

 1. Fotografie ze života školy

A ještě několik fotografií z bruslení

bbb

bbbbbbbbbb

 

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ –  únor

 

 1. Informace o platbách kroužků

 

Žádáme rodiče o platbu kroužků na 2. pololetí. Cena je 250 Kč za kroužek. Dále o příspěvek 100 Kč  do třídních fondů. Obě platby odevzdejte třídním učitelům do konce měsíce února.

 

 1. Školní karneval

 

V sobotu 24. února se uskuteční v Lidovém domě v Opatovicích školní karneval. Obrátili jsme se na rodiče s žádostí o pomoc. Chcete – li být nápomocni, sdělte zápisem na družinovou nástěnku nebo pošlete informaci po dětech.

Také se obracíme s prosbou o drobné dárky do tomboly.

Za jakoukoliv pomoc děkujeme.

 

 1. Jarní prázdniny

 

Jarní prázdniny začínají 12. února a potrvají 1 týden.

 

 1. Fotografie ze života školy

    BrusleníbbbbbZdravé  zoubky

zzzzzzzzz

Malujeme do výtvarné soutěže

 

vvvvvvvv

Se čtvrťáky v ZŠ Struhlovsko

sssssssssssssss

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ –  leden

 

Vítáme všechny v novém roce s přáním mnoha šťastných a spokojených dní. Pro vzpomínku na ukončení toho předešlého, přikládáme několik fotografií z tradičního koledování nebo- li vánočního zpívání po vesnici. Děti v něm spolu s vyučujícím zazpívaly na několika místech  písně a cestu zakončily ve školce, kde se svými nejmladšími spolužáčky společně přivolávaly tu tak očekávanou štědrovečerní náladu.

 

 

aaaaaaaaa

 

1. Pozvání ke schůzce Spolku opatovské školy

Vážení rodiče ve středu 10. 1. se koná organizační schůzka k přípravě karnevalu

čas :    16.00 hodin

místo:  MŠ Opatovice

Maškarní karneval bude 24. 2. v LD Opatovice

Žádáme vás o účast a pomoc při přípravě akce, kterou pořádá Spolek opatovské školy.

Doufáme , že pomoc za strany rodičů bude větší než v minulých letech.

Lucie Janásková, Jana Palová

 

2. Pololetní třídní schůzky.

V úterý 16. ledna se uskuteční informativní třídní schůzky. Upřesnění času budou mít děti v žákovských knížkách.

 

3. Pololetní vysvědčení

Ve středu 31. ledna bude dětem předáno pololetní vysvědčení, pololetní prázdniny jsou v pátek 2. února.

4. Výuka bruslení

V pondělí 8.1. byla zahájena výuka bruslení. Po této 1. lekci informujeme rodiče o těchto dalších požadavcích instruktorů.

Nedávat dětem úpletové rukavice, hrozí nebezpečí úrazu, požadují klasické zateplené

Označit přilbu dobře vyditelným štítkem se jménem pro komunikaci na ledě.

Děkujeme

 

 

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Místní rozhlas

rozhlas

Meteostanice

Mapový portál

mapy

Mobilní aplikace

V Obraze
Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:
GooglePlay
AppStore

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 3. 2023
oblačno 15 °C 8 °C
čtvrtek 23. 3. slabý déšť 12/9 °C
pátek 24. 3. slabý déšť 15/9 °C
sobota 25. 3. déšť 10/6 °C