Obec Opatovice
Obec Opatovice

Obecní symboly


Znak

Ve znaku jsou v červeném štítě zkřížené zlaté cepy a přes ně položená zlatá berla, jejíž stříbrné vellum obtáčí křížení.

znak


Prapor

Je červený, ve střední části zkřížené žluté cepy, přes které je položena žlutá berla s bílým vellem obtáčejícím cepy.


Charakteristika obce

I když prehistorické nálezy ukazují že prostor obce Opatovice byl osídlen již ve velmi dávných dobách a název obce nám naznačuje, že obec vznikla jako produkt kolonizace církevních vrchností, kterým hranický újezd náležel nesporně od druhé poloviny 12. století, přece je výskyt obce v písemných dokumentech poměrně pozdní.

Obec se výslovně připomíná až v roce 1447, kdy Jiří z Kravař vtělil do zemských desek Vokovi ze Sovince Helfštejnské panství, kde ve  výčtu obcí jsou jmenovány i OPATOVICE. Rokem 1447 končí veškeré pochybnosti a nejasnosti, pokud jde o vznik obce, neboť zmíněný zápis do zemských desek olomouckých nenechává nikoho na pochybách, že jde o  Opatovice u Hranic. Od roku 1766 je známo obecní pečetidlo k ověřování různých písemností. Obecní pečetidlo je uchováno dodnes a  zachycuje na pečetním obraze mlatce mlátícího snopy. Celkový stav obce v  1. pol. 18. století dobře zachycuje oceňovací operát obce z roku 1843, který konstatuje, že obec Opatovice leží půl druhé míle jižně od Hranic, a půl míle západně od Kelče v kopcovité krajině, tvořené západními výběžky Karpat. Obecní katastr má rozlohu 796 ha a leží v nadmořské výšce 291 m/m.

Revoluční rok 1848 zrušil přežitou vrchnostenskou správu a novou nadřazenou složkou se stalo okresní hejtmanství, soud a finanční úřady se sídlem v Hranicích na Moravě. Na základě obecního zákona z roku 1849  byl zvolen starosta obce, obecní výbor, který měl 2 radní a 6 výborníků. V dubnu 1869 byl položen základní kámen pro stavbu školy v  obci, která byla ukončena v následujícím roce. V roce 1871 byla obec postižena velkým požárem, kdy vyhořelo 64 domovních čísel a mezi nimi i  nová škola. Těžce postižena obec byla tehdy podporována sbírkami z  okolních obcí. V roce 1877 byla naproti školy postavena kape sv. Mořice. Od roku 1888 působil na škole ve funkci učitele Hubert Vítězslav Karlíček, který dal v roce 1889 popud k ustanovení prvého spolku v obci - Sboru dobrovolných hasičů. V roce 1896 byl založen čtenářsko-pěvecký spolek "Záhořan", který přispěl k růstu kulturní úrovně a národní uvědomělosti obce.

V roce 1930 byla provedena elektrifikace obce a od roku 1931  je v obci zaveden telefon. Od roku 1947 hraje v obci kino "Záhoří". Od roku 1953 slouží TJ SOKOL nové fotbalové hřiště a šatny (1960).V roce 1956 bylo založeno menšinové JZD. V roce 1968 byla zahájena výstavba skupinového vodovodu a byl zahájen provoz v nové Mateřské škole. V roce 1973 byla zahájena rekonstrukce Lidového domu a v roce 1974 rekonstrukce Hasičské zbrojnice. Od roku 1992 je v obci zaveden televizní kabelový rozvod 14 televizních programů téměř do všech domácností v systému je též samostatný infokanál, který informuje občany o veškerém dění v obci, o činnosti společenských organizací, Základní a Mateřské školy apod.

V roce 1994 byla provedena částečná rekonstrukce Základní školy.

Od roku 1995 je v obci zaveden zemní plyn. Od 12. dubna 1995  má obec vlastní znak a prapor. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce čistírny odpadních vod a oprava kanalizace. Po provedených investičních akcích se obec zaměřuje na rekonstrukci poškozených místních komunikací. V následujícím období do této opravy obec investovala více než 5 mil. Kč.

V roce 2004 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v Lidovém domě s následnou obnovou prodejních prostor ve výčepu a v tzv. pekle. V témže roce byla zahájena rekonstrukce školního hřiště, jehož první část byla v roce 2006 uvedena do provozu. V roce 2004 hasiči dokončili kompletní repasi zásahového vozidla TATRA 815 CAS 32, které obec získala převodem od HZS OK. V dalších létech členové SDH provedli vlastními silami generální opravy dopravních hasičských vozidel AVIA 30 a VW - transportér.

V roce 2008 byla provedena kompletní rekonstrukce povrchu chodníků zámkovou dlažbou v průtahu obce okolo krajské silnice II/438, na které byl rovněž vytvořen nový asfaltový povrch.

V roce 2009 jsme provedli rekonstrukci veřejné zeleně ve středu obce, kde přerostlé jehličnaté stromy byly z části nahrazeny okrasnými listnatými stromy a zelené plochy byly doplněny o záhony letniček. Na veřejné plochy byl instalován také nutný mobiliář.

Obec připravuje nové plochy pro občanskou výstavbu v lokalitě "U Panské Stodoly", kde by mělo být v budoucnu postaveno cca. 30 rod. domků a víceúčelové hřiště apod.

V roce 2010 byla zahájena výstavba inženýrských sítí, když v první etapě bude postaveno 15 rodinných domů. V tomto roce byla také provedena oprava povrchu vozovky a chodníků v ulici U Rybníka vedoucí k místní podnikatelské zóně. V Základní škole byla vyměněna původní okna za plastová.

Obec je součástí Mikroregionu Záhoran a Mikroregionu Hranicko.

Vývoj počtu obyvatel:
1870 - 607 obyvatel
1900 - 564 obyvatel
1930 - 658 obyvatel
1980 - 729 obyvatel
2005 - 770 obyvatel
2007 - 788 obyvatel
2010 - 777 obyvatel

2019 - 812 obvyvatel ke dni: 1.1.2019

znak

Facebook

Místní rozhlas

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Meteostanice

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 22 °C 15 °C
neděle 23. 6. zataženo 23/14 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 23/15 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 27/15 °C

Mobilní aplikace

V Obraze
Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:
GooglePlay
AppStore